พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและให้นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กระทรวงอุตฯ คือ เร่งอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุน ที่ยังค้างอยู่ประมาณ 700 โครงการ มูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยภายในวันที่ 4 มิ.ย. นี้ จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะคสช.พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังหารือประเด็นปัญหาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)  โดยให้นโยบายว่า ต้องเร่งออกใบอนุญาตรง.4 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จากเดิมกระทรวงฯได้ปรับลดขั้นตอนจาก 90 วัน เหลือไม่เกิน 45 วัน และให้เร่งอนุมัติโรงงานที่ค้างพิจารณาใบรง.4 จำนวน 200 แห่งโดยเร็ว ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย (โซล่าร์รูฟท็อป) และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะวัตต์ (1,000 กิโลวัตต์)  ต่อไปไม่ต้องขอใบรง. 4 แล้ว เนื่องจากมีพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ของกระทรวงพลังงานอยู่แล้ว   สำหรับเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น หัวหน้าคสช. ได้มอบหมายให้เพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเข้าไปด้วย ส่วนกรณีชาวไร่อ้อยเรียกร้องเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 56/57 อีก 160 บาทต่อตัน จะขอสนับสนุนแหล่งเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) นั้น เรื่องนี้จะกลับไปพิจารณาอีกครั้งเพื่อพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ โดยครั้งนี้ได้พิจารณาอ้อยในภาพรวมที่สำคัญในเรื่องการผลิตและการส่งเสริมและจัดหาพลังงานทดแทน ส่วนความชัดเจนเรื่องนโยบายการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจ ขณะนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นบอร์ดสำคัญไว้แล้ว คือ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถงานด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ  รวมทั้งต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาของของกิจการนั้นๆ และต้องมีความรู้ความสามารถของงานต่างๆ แต่ละหน่วยงานนั้นๆ  โดยคาดว่า การปรับเปลี่ยน หรือการแต่งตั้งบอร์ด จะได้ข้อสรุปภายในเดือนมิ.ย.นี้ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ล้างโครงการค้างท่องบีโอไอ

Posts related