รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า   เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมาได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ได้รับหนังสือแจ้งขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการธนาคาร จากนายวรวิทย์ จำปีรัตน์แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป  เพื่อเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่มีนโยบายปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบอร์ดของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด  ส่วนกรรมการคนอื่นยังไม่ได้มีการยื่นหนังสือลาออก   ทั้งนี้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงไทย ได้ส่งนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย  เมื่อวันที่ 25 ก.ค.56   ต่อจากนางเบญจา หลุยเจริญ  ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่งรมช.คลัง ซึ่งตามปกติแล้วตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต้องเป็นปลัดกระทรวงการคลัง แต่ช่วงนางเบญจาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากรนั้น ได้มีความใกล้ชิดกับตระกูลชินวัตรทำให้เกณฑ์การตั้งประธานกรรมการฯได้ปรับเปลี่ยนใหม่  โดยขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยว่าจะให้ใครเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วรวิทย์ยื่นใบลาออกปธ.บอร์ดกรุงไทย

Posts related