นายวรวิทย์ ชัยลิปมนตรี ผู้อำนวยการออมสิน เปิดเผยว่า ได้ประกาศ และยื่นหนังสือลาออก ให้กับประธานคณะกรรมการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะ มองว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งที่ไม่เคยเกิดมาก่อน แม้ยังเชื่อว่าการดำเนินการในครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่ถูกต้อง แต่เมื่อส่งผลกระทบต่อวงกว้าง และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของธนาคาร ซึ่งน่าจะมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของตนเอง ดังนั้น ในฐานะผู้บริหารสูงสุดธนาคารออมสิน ต้องแสดงความรับผิดชอบเพียงผู้เดียว เพื่อให้ธนาคารเดินหน้าต่อไปได้ เพราะหากให้คณะกรรมการธนาคารทั้งชุดลาออก จะส่งผลเสียต่อการดำเนินงานของธนาคารให้หยุดชะงัก เนื่องจากรัฐบาลรักษาการไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ได้ จึงขอร้องให้พนักงานหยุดกดดันให้คณะกรรมการชุดนี้ลาออกไปด้วย ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลภายใน 30 วันหลังจากวันยื่นหนังสือลาออก ซึ่งในระหว่างนี้พร้อมทำงานเพื่อกู้ชื่อเสียงของธนาคารกลับคืนมา แต่หากพนักงานไม่สบายใจ และเห็นว่าตนเองเป็นฝ่ายรัฐบาล ก็จะหยุดภารกิจที่เกี่ยวขัองกับธนาคารออมสินทันที และมอบหมายให้รองผู้อำนวยการดำเนินงานแทน นอกจากนี้ ยังยอมรับว่ามีความเสึยใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาได้ทุ่มเทในการทำงานที่ธนาคารออมสินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เป็นคณะกรรมการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ จนกลับเข้ามาในตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งเห็นได้จากในปี 56 ได้คะแนนผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม เพราะฉะนั้นจึงบ่งบอกว่าตั้งใจทำงานที่ออมสินอย่างเต็มที่ สำหรับบรรยากาศการชี้แจงสถานการณ์ของธนาคารออมสินให้กับพนักงานรับทราบ เป็นไปด้วยความวุ่นวาย ซึ่งภายหลังจากชี้แจงพนักงานแล้วนายวรวิทย์ได้ออกมาจากห้องประชุมด้วยสีหน้าเคร่งเครียด และมีนัำตาคลอเบ้า ก่อนแถลงลาออกอย่างเป็นทางการนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ กรรมการธนาคารออมสิน กล่าวว่าภายหลังการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการออมสิน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน 3 เรื่อง คือ ธนาคารออมสินจะยกเลิกวงเงินกู้อินเตอร์แบงก์ที่ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จำนวน 20,000 ล้านบาท โดยจะออกเป็นหนังสือในวันพรุ่งนี้ และจะเรียกคืนเงินที่อนุมัติให้ธ.ก.ส.ไปแล้วก่อนหน้านี้ วงเงิน 5,000 ล้านบาท พร้อมทั้งขอให้ธ.ก.ส.ออกมาชี้แจงการขอกู้ดังกล่าว เนื่องจากให้เหตุผลในการกู้ไม่ตรงกัน โดยธ.ก.ส.ได้ให้เหตุผลในการกู้ว่าจะนำไปเสริมสภาพคล่อง แต่ข่าวที่ออกมาคือนำไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าว และยืนยันว่ามีสภาพคล่องเพียงพอ ซึ่งการขอกู้เป็นการขอกู้คอล อินเตอร์แบงก์ซึ่งธนาคารได้มีการบันทึกข้อมูลในการข้อกู้ไว้อย่างชัดเจน ขณะที่ กรณีที่ประชาชนยังคงถอนเงินออกจากธนาคารมองว่าเป็นความสมัครใจของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามเชื่อว่า มติดังกล่าวจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนให้กลับมาได้ ขณะที่ความเชื่อมั่นของพนักงาน ทางคณะกรรมการจะชี้แจงข้อเท็จจริงและมติในครั้งนี้ให้แก่พนักงานรับทราบซึ่วเชื่อว่าจะเกิดความเข้าใจระหว่างพนักงานในองค์กรมากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “วรวิทย์” ลาออกผอ.แบงก์ออมสินเซ่นจำนำข้าว

Posts related