นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยภายหลังทำงานวันสุดท้าย ว่า ช่วงที่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปลายปี 55 ถือเป็นะเวลากว่า 1 ปี 3 เดือน ได้บริหารจัดการงานของออมสินให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยสิ้นปี 56 ที่ผ่านมา ธนาคารมีสินทรัพย์เติบโตขึ้น 215 ,000 ล้านบาท จาก1.96 ล้านล้านบาท เป็น 2.18 ล้านล้านบาท ขณะที่ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น 200,000 ล้านบาท เป็น 1.87 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11-12% จากเป้าหมายที่ 118,000 ล้านบาท หรือ 7% ส่วนสินเชื่อรวมเติบโตเพิ่มขึ้น 93,000 ล้านบาทจาก 1.58 ล้านล้านบาท เป็น 1.67 ล้านล้านบาท สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 1.06% มาเป็น 1.14% และมีกำไรสุทธิ 21,900 ล้านบาท ขณะนี้ สภาพคล่องของธนาคารลับมาเป็นบวกได้มากขึ้นแล้ว โดยมียอดเงินฝากเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 2 ,000-3,000 ล้านบาท หลังจากได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากต่าง ๆ ส่งผลให้มีสภาพคล่อง 150,000-170,000 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของสินทรัพย์รวม จากก่อนหน้านี้มี 230,000 ล้านบาท หรือ 20% ของสินทรัพย์รวม โดยระดับสภาพคล่องปัจจุบัน ยังเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดไว้ 6% “สภาพคล่องปัจจุบัน ถือว่าเป็นเหมาะสมมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้ เพราะหากมีสภาพคล่องมากเกินไป จะส่งผลให้มีต้นทุนในการดูแลส่วนนี้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้พยายามนำวงเงินสภาพคล่องส่วนเกินไปหาประโยชน์ ทั้งการปล่อยกู้แบบอินเตอร์แบงก์ และอื่น ๆ ส่วนผลงานอื่น ๆ ก็เป็นที่น่าพอใจ ทั้งการพยายามปรับปรุงระบบการทำงานต่าง ๆ การขยายสาขา ที่ปัจจุบันมี 1,012 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งคะแนนจากตัวชี้วัดการทำงาน (เคพีไอ) ของผมก็ได้คะแนนเต็มมาโดยตลอด ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ” อย่างไรก็ตาม การลาออกครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสมัครใจ ซึ่งหลังจากยื่นใบลาออกแล้ว ก็พบว่าสถานการณ์ความตึงเครียดภายในธนาคารทั้งหมด คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทุกฝ่ายสบายใจมากขึ้น และขณะนี้ธนาคารก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้ว แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีผู้อำนวยการเข้ามาบริหารงาน แต่ก็ไม่รู้สึกห่วงหรือกังวลใด ๆ เพราะมั่นใจในระบบการทำงานของออมสิน ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นายวรวิทย์ กล่าวยอมรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสัมพันธ์และความใกล้ชิดจากฝั่งการเมืองว่า ไม่ปฏิเสธว่าใกล้ชิดกับฝ่ายการเมือง เพราะการทำงานระดับนี้ ต้องติดต่อกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่อยากให้มองกันที่การทำงานมากกว่า เพราะที่ผ่านมาตนไม่เคยมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการทำงานเลย ทั้งนี้ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ดี และพร้อมจะนำไปใช้ประกอบเป็นแนวคิดในการทำงานบทบาทอื่น ๆ ต่อไปว่า การทำงานจะยึดกฎ ระเบียบอย่างเดียวไม่ได้ ต้องคำนึงถึงผลหลาย ๆ เรื่องที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ได้ยื่นใบลาออก เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อแสดงรับผิดชอบ กรณีการปล่อยกู้แบบอินเตอร์แบงก์ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 20,000 ล้านบาท ในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้ทั้งลูกค้าและพนักงาน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “วรวิทย์” อำลาเก้าอี้เอ็มดีออมสิน

Posts related