สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทยเล็งยื่นหนังสือถึง กสทช. ให้พิจารณาหาทางออกกับช่องดาวเทียมกว่า 100 ช่องที่ถูกระงับการออกอากาศตามคำสั่ง คสช. ระบุยอมปรับหลักเกณฑ์การออกอากาศให้เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ นายนิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยู่ระหว่างทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอให้พิจารณาช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ที่ยังไม่ได้ออกอากาศขณะนี้อีกกว่า 100 ช่อง จากผลระงับการออกอากาศตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้ได้ออกอากาศไปก่อน อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ผู้ประกอบกิจการยินดีที่จะปรับตัวตามหลักเกณฑ์ ที่ กสทช.กำหนด เช่น การปรับลดสัดส่วนการโฆษณาเหลือชั่วโมงละ 6 นาที จากเดิมที่โฆษณาได้เต็มที่ และการปรับมาเป็นประเภทบอกรับสมาชิก จากเดิมที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด ซึ่งขณะนี้ภาพรวมช่องทีวีดาวเทียมยอมปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขแล้ว 90% เพื่อให้ได้ออกอากาศ สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่สามารถปรับตัวให้เป็นไปตามเงื่อนไขได้นั้น เนื่องจากเป็นกลุ่มช่องบริการสาธารณะที่ กสทช. กำหนดห้ามแสวงหารายได้ ซึ่งหากต้องปรับไปเป็นประเภทบอกรับสมาชิก ก็ต้องขายกล่องดูทีวีได้ ทำให้ช่องเหล่านี้ยังติดปัญหาและยังไม่มีทางออก ในขณะที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแต่กลับออกอากาศไม่ได้ และเมื่อออกอากาศไม่ได้ ทำให้ไม่มีรายได้เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการ.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วอนกสทช.เปิดช่องดาวเทียมอีกกว่า100ช่อง

Posts related