นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า ชาวไร่อ้อยได้หารือเบื้องต้น  เตรียมเสนอให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) เร่งหาแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 56/57 ที่กำหนดไว้เพียงตันละ 900 บาท ไม่เพียงพอกับต้นทุนการผลิต โดยต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อตามปกติ  ขอสินเชื่อเพิ่มอีกตันละ 250 บาท ซึ่งหากรัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถอนุมัติได้  อาจเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  พิจารณาแทน “ชาวไร่อ้อย มองว่า ที่ผ่านมาการปล่อยกู้จากธ.ก.ส.ผ่านกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.)ไม่ได้ไปเบียดเบียนงบประมาณแผ่นดินอะไร และทำมาเป็นปกติ เพราะราคาอ้อย 900 บาทต่อตันนั้น ไม่คุ้มต้นทุนที่ขณะนี้สูงมาก โดยอยากเสนอขอกู้เพิ่มอีกตันละ 250 บาท แต่ตัวเลขนี้ได้หรือไม่ ก็อยู่ที่ กอน. ซึ่งหากการ กู้ธ.ก.ส. รัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถอนุมัติได้ ก็ควรจะเสนอกกต. เพราะชาวไร่ ต้องการนำมาปลูกอ้อยหลังปิดหีบช่วงเม.ย.นี้  จึงต้องการเงินมาเสริมสภาพคล่องก่อนปิดหีบ” แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามปกติการประชุมกอน.จะดำเนินการเดือนละครั้ง แต่จากปัญหาการถูกปิดล้อมกระทรวงของกลุ่มกปปส. ล่าสุดทำให้ กอน.ยังไม่มีการประชุมแต่อย่างใด ซึ่งหากหารือคงจะต้องสรุปตัวเลขการช่วยเหลือก่อน โดยเบื้องต้นการเพิ่มค่าอ้อยคงสามารถทำได้ไม่เกิน 160 บาทต่อตันเพื่อให้มีเหตุผลพอที่จะชี้แจงฝ่ายรัฐหรือกกต.ได้ เนื่องจากสามารถนำเงินจากราคาน้ำตาลทรายที่ปรับขึ้น 5 บาทต่อกิโลกรัมที่โอนเข้ากท.มาชำระหนี้ได้เพียงพอใน 1 ปีหรือประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท  “ก่อนหน้านี้ชาวไร่ได้เสนอแนวทางเพิ่มค่าอ้อยอีก 250 บาทต่อตันจากการกู้ธ.ก.ส.ครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ให้รัฐบาลจัดงบประมาณมาแต่ตอนนี้รัฐบาลรักษาการคงทำไม่ได้การช่วยเหลือ จึงเหลือวีธีเดียวคือกู้ธ.ก.ส. ซึ่งแนวทางกู้ก็จะต้องมาศึกษากฏระเบียบว่า รัฐบาลรักษาการจะทำได้หรือไม่ และถ้าทำไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นกกต.อนุมัติเพื่อเสนอครม.ต่อไป” สำหรับความคืบหน้าการเปิดหีบอ้อยล่าสุดที่เปิดหีบตั้งแต่พ.ย. 55 มาจนถึงวันที่ 10 ก.พ.57 พบปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้ว 60.7 ล้านตันอ้อย ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยอยู่ในระดับ 102.5 กิโลกรัม ความหวานเฉลี่ยที่ระดับ 11.89ซี.ซี.เอส คาดว่าการผลิตอ้อยเมื่อปิดหีบจะได้ในระดับที่สูงกว่า 110 ล้านตันและน้ำตาลทรายจะได้ระดับ 105 กก.ต่อตันอ้อย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วอนธ.ก.ส.ขยายวงเงินปล่อยกู้ชาวไร่อ้อยเพิ่ม

Posts related