นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการให้ชะลอปรับขึ้นราคาสินค้าออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ เนื่องจากกรมเป็นห่วงว่าหากสินค้าปรับราคาในช่วงนี้จะเป็นซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน เบื้องต้นหากมีรายใดต้องการขอปรับราคากรมฯจะแนะนำให้บริษัทดังกล่าวพิจารณาในการตัดงบประชาสัมพันธ์และงบการตลาดสินค้าประเภทนั้นก่อนซึ่งจะช่วยลดต้นทุนรายจ่ายได้“แนวทางที่กรมฯ จะขอให้ผู้ผลิตชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า โดยจะเข้าไปตรวจสอบภาวะต้นทุนว่ามีการสูงขึ้นจริงหรือไม่ หากพบว่าสามารถบริหารจัดการต้นทุนด้านอื่นๆ ให้ลดลง เช่น ต้นทุนค่าโฆษณา ต้นทุนด้านการตลาด เพื่อช่วยชะลอการปรับราคาได้ ก็จะขอความร่วมมือให้ตัดในส่วนนี้ออกไปก่อน เพราะเป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็น แต่หากต้นทุนเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบจริง และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม”นายสันติชัย กล่าวว่า สถานการณ์ด้านราคาสินค้าทั่วไปยังคงเป็นปกติ ยังไม่มีสินค้ารายการใดขอปรับขึ้นราคา แม้ว่าก่อนหน้านี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทจะมีความผันผวนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ปัจจุบันเริ่มแข็งค่าขึ้น ทำให้แรงกดดันต่อต้นทุนสินค้านำเข้าลดลง และเชื่อว่าผู้ผลิตจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ ไม่น่าจะมีการขอปรับขึ้นราคา ส่วนสินค้าอื่นๆ ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ สถานการณ์ก็ยังทรงตัว และไม่มีรายใดขอปรับขึ้นราคาเข้ามา“หากจะมีรายใดขอปรับราคา กรมฯ ก็จะขอความร่วมมือให้ช่วยชะลอการปรับราคาออกไปก่อน เพราะถ้ายังบริหารจัดการต้นทุนได้ ก็ให้ช่วยๆ กันไปก่อน เพราะช่วงนี้ กำลังซื้อของประชาชนก็ยังนิ่งๆ ไม่มีแรงขับเคลื่อนมากนัก ผู้ผลิตเอง เมื่อผลิตสินค้าออกมาก็ขายได้ยากอยู่แล้ว”ส่วนแนวโน้มราคาสินค้าจากนี้ไป สินค้าอุปโภคบริโภคไม่น่าจะมีปัญหา เพราะกรมฯ ได้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด แต่หากพบว่า สินค้ารายการใด เริ่มมีปัญหา จะเข้าไปดูแล และมีมาตรการทางกฎหมายเข้าไปจัดการ แต่การดำเนินการอาจทำได้ยาก โดยเฉพาะการใช้มาตรการดึงให้เป็นสินค้าควบคุม เพราะขณะนี้ รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการ แต่เท่าที่ประเมิน สถานการณ์สินค้าไม่น่าจะถึงขั้นต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าบางประเภทคือสินค้าประเภทพรีเมี่ยมที่ผู้ประกอบการมีการปรับเพิ่มรสชาติต่างๆและเพิ่มคุณภาพสินค้าแล้วเพิ่มราคาตรงนี้ก็สามารถดำเนินการปรับราคาได้ เนื่องจากกรมฯต้องการให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและไม่เป็นการบีบบังคับผู้ประกอบการมากเกินไป แต่กรมฯจะเน้นควบคุมสินค้าเกรดระดับธรรมดาเป็นหลัก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วอนผู้ประกอบการเบรกขึ้นราคาสินค้า

Posts related