นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ต้องการให้ภาครัฐเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้มากขึ้น เพราะขณะนี้มีชาวต่างชาติที่เข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยว และจากนั้นจะเข้ามารับอาชีพเสริมเป็นไกด์ต่อ ซึ่งทำให้ไกด์ไทยตกงาน ขณะเดียวกันยังร่วมกับบริษัททัวร์ข้ามชาติ ที่เปิดร้านในรูปแบบจดทะเบียนแทน หรือ นอมินี พาลูกทัวร์ จากประเทศจีน เกาหลีใต้ และรัสเซีย ไปช็อปปิ้งและพำนักในกลุ่มธุรกิจที่บริษัทข้ามชาติเป็นเจ้าของ จนในที่สุดรายได้ทางการท่องเที่ยวจะไม่หมุนเวียนอย่างที่รัฐบาลต้องการ “ปัจจุบันไกด์ต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน เข้ามาหากินในแหล่งท่องเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก คาดว่าในปี 56  มีอัตราส่วนเติบโตขึ้นกว่า 100% จากปี55 ซึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้ทำงานแบบผิดกฎหมายก็มาจาก การที่เห็นว่ามีรายได้ดี เป็นงานสบาย รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากนายหน้าที่เป็นบริษัทนอมินีรายใหญ่ที่ทำทัวร์ท่องเที่ยวครบวงจรมาสนับสนุน ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการทำที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น แต่พวกนี้ก็ได้รับการสนับสนุนต่อมาอีกจากกลุ่มบางกลุ่มที่มีอำนาจปราบปราม ทำให้ไม่มีทางหมดได้สักที แล้วต่อจากนี้เราจะหวังเพิ่งรายได้จากภาคการท่องเที่ยวตามที่หวังได้อย่างไรในเมื่อสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้” นอกจากนี้ในเรื่องของการทำวีซ่า ที่รัฐบาลไทยมีความคิดหลายครั้งที่จะปล่อยฟรีวีซ่าให้กับหลายๆประเทศ ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวแทบจะไม่ได้รับรายได้ที่เป็นทางตรงอยู่แล้ว เนื่องจากมีกลุ่มแฝงเข้ามาหากินในไทย  ดังนั้น  วีซ่าจึงเป็นรายได้ทางตรงที่สร้างมูลค่าได้โดยไทยไม่ต้องเสียทั้งความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว และยังช่วยตรวจหากลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วอนรัฐเข้มงวดกฎหมายมัคคุเทศก์

Posts related