พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯได้ขอความร่วมมือผู้ค้าสลากรายย่อย 30,000 รายทั่วประเทศให้ช่วยขายสลากราคาปลีกคู่ละ 80 บาท เนื่องจากผู้ค้าสลากรายย่อยจะได้รับส่วนลดถึง 7% ไปได้ในราคา 74.4  บาท ขณะที่นิติบุคคล มูลนิธิ ได้รับส่วนลด 9% จะรับสลากไปขายราคา 72.8 บาท ดังนั้น จึงเตรียมส่งสายตรวจออกตรวจตลาด หากไม่ขายราคาที่กำหนดจะยึดโควตา เนื่องจากการรับโควตาสำนักงานสลากฯ จะมีรายชื่อและหมายเลขเล่มสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับได้ว่ามาจากแหล่งใด ทั้งนี้ ยอมรับว่าผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีโควตาจะรับซื้อสลากจากยี่ปั๊วโดยมีต้นทุน ทั้งค่าเช่าแผง ค่าเดินทางจากต่างจังหวัด เพื่อซื้อสลากจากผู้มีโควตา จึงมีต้นทุนสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ค้าสลากตัวจริงมีโควตาไปจำหน่าย จึงเตรียมสำรวจสำมะโนประชากรผู้ค้าสลาก เพื่อขยายโควตาสลากให้ผู้อื่นโดยต้องเสนอคณะกรรมการสลากฯ พิจารณา อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนของการเตรียมสำรวจสำมะโนประชากรผู้ค้าสลากนั้น คาดว่าจะใช้วิธีการลงทะเบียนผ่านตัวแทนขายที่ได้รับโควตาแต่ละงวด เพราะที่ผ่านมาสำนักงานสลากฯรับทราบเพียงตัวเลขของผู้ค้าสลากรายย่อยทั่วประเทศ 30,000 รายเท่านั้น ทำให้ไม่เกิดความครอบคลุมในการดำเนินมาตรการกำหนดราคาขายไม่เกินคู่ละ 80 บาท ดดยคาดว่าการดำเนินวิธีดังกล่าวจะช่วยให้สำนักงานสลากฯมีข้อมูลและจำนวนผู้ค้าสลากรายย่อยที่แท้จริงมากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วอนรายย่อย 3 หมื่นรายขายสลากคู่ละ 80 บาท

Posts related