รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 57 ของคนกรุงเทพฯ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 403 คนที่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพหลัก และทุกช่วงอายุพบว่าคนกรุงเทพฯ เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดเทศกาลวันแม่ปีนี้ ประมาณ246,000 คน ขยายตัว 10.3% จากปีก่อนหน้า และคาดว่าจะสร้างรายได้ท่องเที่ยวสะพัดตามต่างจังหวัดคิดเป็นมูลค่าประมาณ960 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่จะกระจายไปยังธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มมากเป็นอันดับ1 คิดเป็นมูลค่า 210 ล้านบาท รองลงมา คือ ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทประมาณ 200 ล้านบาทและธุรกิจจำหน่ายสินค้าของฝาก/ของที่ระลึกมีมูลค่า 190 ล้านบาท“คนกรุงเทพฯส่วนใหญ่ เลือกที่จะรับประทานอาหารร่วมกับแม่มากเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ มอบพวงมาลัยมะลิ/ดอกไม้ซื้อของขวัญให้แม่ และเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด รวมทั้งตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าใจถึงภาวะราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน จึงอาจมีส่วนให้ปรับแผนการเดินทางท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานภาพทางการเงิน/ภาระหนี้สิ้นของแต่ละครัวเรือนเช่น การปรับเปลี่ยนปลายทางให้ใกล้ลง การลดจำนวนวันพักค้างคืน การปรับแผนการเที่ยวแบบค้างคืนเป็นการเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวลง”สำหรับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเช่น ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ ที่พัทยาจ.ชลบุรี ที่ปากช่อง-วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ กาญจนบุรี เป็นต้น ขณะที่อีกกลุ่มพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศโดยมากมีแผนเดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วันแม่เงินสะพัด 960 ล้านบาท

Posts related