ชี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียนขยายเร็ว ผลิตภัณฑ์ปิดผิววิลสัน เร่งตลาดนอก ทั้งค้าชายแดนและส่งออกตามระบบ เรียกร้องรัฐช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในเมียนมาร์และดินแดนข้างเคียงอีกหลายประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทำให้การลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างมีมากขึ้นวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งได้รับผลดีตามไปด้วยโดยนายอดิศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทวิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)จำกัด ตัวแทนจำหน่ายวัสดุปิดผิวลามิเนตวิลสันอาร์ท (Wilsonart) และ ออบอร์ไรท์ (Arborite) ใช้งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์จากสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า ปีนี้จะเร่งขยายตลาดไปในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้นเน้นที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ฮ่องกง และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง และการเติบโตของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีมากตามไปด้วย ส่วนประเทศเมียนมาร์แม้มีการลงทุนการก่อสร้างมากแต่ยังเป็นช่วงเริ่มต้นจึงต้องทำความคุ้นเคยและคาดว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจะรุกในประเทศนี้อย่างจริงจัง “ที่เมียนมาร์มีไม้มากก็จริงแต่ไม่สามารถเลือกลายได้ขณะที่วัสดุปิดผิวมีลายไม้หรือลายอื่นให้เลือกมากกว่าหรือสามารถสั่งเฉพาะได้” นายอดิศักดิ์กล่าว กรรมการผู้จัดการบ.วิลสันอาร์ท กล่าวด้วยว่า ประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยจึงมีช่องทางการค้าชายแดนกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และลาว สิ่งที่ยังเป็นปัญหาในขณะนี้ คือ ระบบภาษีการนำเข้าของบางประเทศที่มีผู้ผลิตภายในจึงอยากให้ภาครัฐสนับสนุนระบบการค้าเสรีอย่างจริงจังลดข้อจำกัดทางภาษีนำเข้าระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์หรือการขนส่งที่ขาดความชัดเจนในการจัดการจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามทางภาคเอกชนก็พยายามหาทางแก้ไขกันเองอยู่ นอกจากนี้รัฐควรสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วัสดุตกแต่งมุ่งอาเซียน รับลงทุนอสังฯขยายตัว

Posts related