รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยแจ้งว่า   จากการสำรวจคนกรุงเทพฯที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงวาเลนไทน์พบว่า  จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท ขยายตัว 7.7% หากเทียบกับปีที่แล้ว หรือผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงวาเลนไทน์ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,310 บาทต่อคน เทียบกับปีที่แล้วที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,280 บาทต่อคน   โดยปัจจัยทางด้านการเมืองไม่ค่อยมีผลกระทบ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมมากนัก   ประกอบกับวันวาเลนไทน์ปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชาทำให้กิจกรรมที่ทำมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ตอบสัดส่วน 84%  สนใจทำกิจกรรมพิเศษร่วมกับบุคคลอันเป็นที่รัก โดยเน้นทำกิจกรรมนอกบ้าน  ได้แก่ การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน คิดเป็นสัดส่วนถึง 62.7%  รองลงมาคือ การทำบุญตักบาตร  40.5%  ดูหนัง-ฟังเพลงนอกบ้าน  34.8 %  ช็อปปิ้งเดินเล่น 31% ขณะที่ 25.3 % จะทำกิจกรรมอยู่บ้าน เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม สำหรับของขวัญที่เป็นที่นิยมในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้  คนกรุงเทพฯ กว่า 66.0% ไม่เลือกซื้อดอกไม้  ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากกำลังซื้อที่ยังคงชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคในปัจจุบันมีเหตุผลในการใช้จ่ายมากขึ้น แต่เน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยและให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 25-35  ปี  อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ที่สนใจในการเลือกซื้อดอกไม้จะซื้อดอกเดี่ยวมากกว่าจัดเป็นช่อ  โดยดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ดอกกุหลาบแดง 49.2%  โดยจะมีการเลือกซื้อดอกไม้ผ่านร้านจัดดอกไม้ทั่วไปเป็นหลัก 54% ส่วนราคาดอกกุลหลาบมีราคาใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คือ ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนช่วงวาเลนไทน์ ราคากุหลาบจะค่อยๆ ขยับขึ้นจนถึงคืนวันที่ 13-14 ก.พ. ราคาจะพุ่งสูงกว่าช่วงปกติประมาณ 2-3 เท่า   “ดอกกุหลาบ สื่อรักแทนใจในช่วงวาเลนไทน์ ในปีนี้ได้รับความสนใจจากคนกรุงเทพฯ ลดลงและถูกทดแทนด้วยของขวัญประเภทอื่นๆ  เช่น  อาทิ ช็อคโกแลต ตุ๊กตา และสินค้าในกลุ่มแฟชั่น เป็นต้น นอกจากนี้คนรุ่นใหม่นิยมบอกรักผ่านโซเชียลมีเดีย ผ่านไลน์ วอทแอพ เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วและมีการใช้งานอยู่เป็นประจำ ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล และมองว่าการทำตลาดของผู้ประกอบการจะดึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการได้พอควร เช่น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร  เป็นต้น”    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วาเลนไทน์เงินสะพัด1,400 ล้าน

Posts related