นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยหลังประชุมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากกรณีการจุดบั้งไฟว่าจะมีการเสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการจุดบั้งไฟให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พิจารณาแก้ไขเป็นวาระแห่งชาติเพราะขณะนี้พบว่าในภาคอีสานมีการลักลอบจุดบั้งไฟ ที่ดัดแปลงใช้จากท่อพีวีซีซึ่งมีแรงระเบิด และพุ่งได้สูงถึง 20,000 ฟุตจนอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อเครื่องบินและกระทบต่อความเชื่อมั่นในน่านฟ้าไทยได้ทั้งนี้ ปัจจุบันสายการบินหลายแห่งเริ่มกังวลที่จะบินเข้ามาใช้ในน่านฟ้าไทยแถบภาคอีสานช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. ซึ่งจะมีการจุดบั้งไฟเทศกาลเข้าพรรษาจำนวนมากโดยล่าสุด สายการบินลาว เพิ่งขอเปลี่ยนเส้นทางบินออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากบั้งไฟขึ้น ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงเสนอให้คสช.มีการออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งการเข้มงวดตรวจจับการพนันบั้งไฟการจุดบั้งไฟที่ไม่ได้ขออนุญาตรวมถึงการกำหนดวัสดุการทำบั้งไฟให้มีมาตรฐานที่ถูกต้อง “หากชาวบ้านจะจุดบั้งไฟเพื่อประเพณีทางเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะบั้งไฟประเพณีไม่ได้มีแรงระเบิดหรือพุ่งขึ้นจนกระทบต่อการบินแต่ที่เราเป็นห่วงก็คือการบั้งไฟที่ดัดแปลงเพื่อการพนันที่มีการศึกษาว่าแต่ละปีมีเงินสะพัดในวงการพนันบั้งไฟสูงถึง 56,529ล้านบาท และยิ่งกว่านั้นบั้งไฟเหล่านี้ยังมีแรงระเบิดและพุ่งขึ้นสูงจนทะลุเพดานบินจนอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่ออากาศยาน ซึ่งมีรายงานว่าครั้งที่น่ากลัวที่สุดมีระยะพุ่งห่างจากเครื่องบินเพียง 1.87 กม.”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วิทยุการบินเสนอแก้ปัญหาจุดบั้งไฟ

Posts related