วันนี้ (25มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ( สำนักงาน กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่า กสทช.ได้เตรียมปลดล็อกวิทยุชุมชน หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ประกาศให้วิทยุชุมชนที่ถูกระงับออกอากาศได้อย่างเป็นทางการ เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถให้วิทยุชุมชนออกอากาศได้จำนวน 377 สถานี ที่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของ กสทช.โดยเป็นสถานีที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการผ่านการตรวจสอบเครื่องส่ง สายอากาศกำลังส่ง 500 วัตต์ ความสูงเสาไม่เกิน 60 เมตร รัศมีการให้บริการไม่เกิน 20 กิโลเมตร หนึ่งนิติบุคคลต่อใบอนุญาต และมีเนื้อหาการนำมาออกอากาศต้องเป็นไปตามประกาศ คสช. โดยจะเรียกมาลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันอีกครั้งส่วนวิทยุชุมชนอีกจำนวน 4,000 สถานี ให้ทยอยนำเครื่องส่งไปตรวจสอบด้านเทคนิคการตรวจสอบด้านเนื้อหาไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 วันในขณะเดียวกันช่องทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี อีกจำนวน 80 ช่อง กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะอนุคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศ โดยคาดว่าในวันจันทร์ที่ 30 มิ.ย. นี้จะเสนอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) พิจาณา ส่วนช่องเอเอสทีวีและช่องบลูสกาย ที่ถูกระงับตามคำสั่งของคสช.ต้องดำเนินการเสนอต่อ คสช.พิจารณา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วิทยุชุมชนเตรียมออนแอร์หากคสช.ออกประกาศปลดล็อก

Posts related