วันนี้ (19 มิ.ย.) ไมก้า แลกแมน ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก หรือ AMARC (World Association of Community Radio Broadcaster) กล่าวว่า ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ไทยจะเข้าสู่การจัดระเบียบวิทยุชุมชนอย่างแท้จริง จากการที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งปิดสถานีวิทยุชุมชนที่มีเนื้อหารายการไม่สร้างสรรค์ รวมถึงโฆษณาเกินจริงอย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศจะได้รับอนุญาตให้ออกอากาศแล้วก็ตาม แต่ต้องการให้ คสช. ส่งเสริมวิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหากำไร ให้ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในกระบวนการสร้างความปรองดองในสังคม เนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนต้องมีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้วิทยุชุมชน ได้ทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการสร้างความเข้าใจ หลังคสช. เข้าจัดระเบียบในครั้งนี้สำหรับสหพันธ์วิทยุชุมชนโลกเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ที่สนับสนุนการดำเนินการของวิทยุชุมชน มีองค์กรสมาชิกกว่า 4,000 แห่ง ใน 130 ประเทศทั่วโลก มีเป้าหมายในการให้ความสนับสนุนที่นำไปสู่การพัฒนาของชุมชนและวิทยุกระจายเสียง ให้ความสำคัญกับหลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยุชุมชนในทุกภูมิภาค คือ แอฟริกา อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา – แคริบเบียน เอเชีย – แปซิฟิก และยุโรป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : วิทยุชุมชนโลก ห่วงสถานการณ์วิทยุชุมชนไทย

Posts related