รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เปิดเผยว่าในวันนี้มีรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะถูกแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทยอยแจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลท.อย่างต่อเนื่องได้แก่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. เป็นต้นไป ขณะที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้ขอลาออกในตำแหน่งกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติ โดยการลาออกของทั้ง 2บริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. เป็นต้นไป ส่วนพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้วแจ้งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยออยล์จำกัด (มหาชน) โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. เป็นต้นไป สำหรับนายวิษณุ เครืองาม อิสระได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)รวมทั้งได้ยื่นขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด(มหาชน) เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกทั้ง 2 บริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.นี้ นอกจากนี้ ยังมีนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิชอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แจ้งขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)เนื่องจากติดภารกิจในส่วนงานภาครัฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่27 ส.ค. ที่ผ่านมา รวมทั้งได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูรได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)โดยมีผลตั้งแต่ 28 ส.ค. นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ว่าที่ รมต.แห่ลาออกจากบริษัทจดทะเบียน

Posts related