นายพัชร  สมะลาภา  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 1/57 (ม.ค.-มี.ค.)มีลูกค้าเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัวจากปัญหาการเมืองมาขอความช่วยเหลือด้วยการยืดระยะเวลาการชำระเงินต้นที่ครบกำหนดออกไปอีก 6 เดือนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,000  กว่าล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรม  อสังหาริมทรัพย์  เกษตรกรรม และเฟอร์นิเจอร์  แต่ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยยังจ่ายปกติ และเชื่อว่าเมื่อลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะกลับมาชำระหนี้คืนให้กับธนาคาร    “ลูกค้าที่น่าเป็นห่วงคือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร เช่น ขายปุ๋ย เมล็ดพันธ์พืช  เนื่องจากชาวนายังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นจำนวนมาทำให้ไม่มีเงินมาจ่ายชำระหนี้คืนให้กับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหนี้  ซึ่งเชื่อว่าเมื่อชาวนาได้เงินมาแล้วและจ่ายหนี้คืนให้เจ้าหนี้    โดยยอมรับว่าเศรษฐกิจที่หดตัวกำลังซื้อของคนลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน แต่หวังว่าในช่วงไตรมาส 3/57 และไตรมาส 4/57 ตัวเลขการปล่อยสินเชื่อจะดีขึ้น เพราะเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตร เช่น มันสำปะหลัง และยางพารา เชื่อว่าพ่อค้าหรือผู้ประกอบการต้องการเงินไปซื้อสินค้าเกษตรในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก”    สำหรับตัวเลขการปล่อยสินเชื่อใหม่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่า  65,000 ล้านบาทเติบโต 11% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ถ้าคิดเป็นสินเชื่อสุทธิโตเพียง 0-1% ซึ่งยอมรับว่าสินเชื่อเริ่มปรับตัวดีขึ้นในเดือนมี.ค. หลังจากในเดือนม.ค.-ก.พ.ชะลอตัวลง  เพราะลูกค้าบางรายที่ไม่ได้ขยายการลงทุนเพิ่มก็คืนเงินกู้กับธนาคารทำให้สินเชื่อขยายตัวไม่มากนัก   แต่มองในภาพรวมแล้วรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 9,600 ล้านบาท  หรือเติบโต 16%  ขณะที่รายได้จากค่าธรรมเนียมโต 15%  อย่างไรก็ตาม ปีนี้คาดว่าสินเชื่อจะเติบโต 6-8%  หรือคิดเป็นมูลค่า  31,800 ล้านบาท  และพอร์ตสินเชื่อคงค้างจะอยู่ที่  560,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 530,000 ล้านบาท   “ ธนาคารยังเน้นให้สินเชื่อลูกค้ารายเก่ามากกว่ารายใหม่ เนื่องจากรายเก่ามีความคุ้นเคยกันดี  เพราะรายใหม่มีความเสี่ยง  ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่ามีลูกค้าที่ทำธุรกิจในต่างจังหวัดจากธนาคารอื่นย้ายเข้ามาใช้บริการสินเชื่อธนาคาร โดยลูกค้าขนาดกลางวงเงินรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท    ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและสินเชื่อรถจักรยานยนต์   ด้านหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอลทรงตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 3%”   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ศก.ซบลูกค้ากสิกรไทยยืดชำระเงินต้น9,000ล้าน

Posts related