พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงพลังงานว่า วันที่ 1 มิ.ย.นี้ ราคาแอลพีจี ภาคครัวเรือน จะปรับขึ้นอีก 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม เป็นกก.ละ 23.13 บาท ภายใต้กรอบนโยบายเดิมที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นก่อนคณะคสช.เข้ามาบริหารประเทศ  ส่วนการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในภาพใหญ่นั้น ในสัปดาห์หน้า จะต้องมีการเสนอใหหัวหน้าคณะคสช. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมถึงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีรมว.พลังงาน เป็นประธานก่อน จากนั้นจะมีการพิจารณารายละเอียดในเรื่องประเด็นต่างๆ ต่อไปโดยจะหาสรุปให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ “อะไรที่ทำมาก่อนวันที่ 22 พ.ค.ก็ขอให้นโยบายนั้นเดินไปตามกรอบเดิม ส่วนที่เหลือก็จะต้องให้มีกบง.และกพช.เข้ามาดูรายละเอียดก่อนทั้งราคาแอลพีจี ภาคขนส่ง ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจี) รวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับราคาดีเซล ที่ขณะนี้ตรึงราคาไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรว่าจะเป็นอย่างไร โดยเราจะยึดหลักการสะท้อนกลไกตลาด ส่วนนโยบายการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 นั้นก็จะนำเสนอให้หัวหน้าคสช.ได้พิจารณาเรื่องนี้โดยเร็ว” สำหรับนโยบายพลังงาน ถือเป็นเรื่องที่สำคัย เพราะเกี่ยวกับปัจจัย 4 ของประชาชน และยังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้นนโยบายที่คสช.มอบหมายจะยึดหลัก 4 ข้อคือ 1. ทำอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 2. ดูแลให้เกิดความเป็นธรรม 3. บริหารจัดการให้เป็นไปตามกลไกตลาด 4. เรื่องแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยเร็ว ขณะเดียวกันยังให้กระทรวงพลังงานเร่งเดินหน้าแผนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนกรณีคณะกรรมการบริหารปตท.และกฟผ.นั้น คสช.จะ เรียกผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (รสก.) เข้าหารือ เพื่อปรับประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหมดในวันที่ 31 พ.ค.นี้ ซึ่งรสก.ทั้งหมดมีถึง 56 แห่ง มีบอร์ดที่เกี่ยวข้อง 800 คน มีกฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและอ้อม 26 ฉบับ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยวันที่ 31 พ.ค.คงจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมาระดับหนึ่งซึ่งในส่วนของบออร์ดปตท. หากจะดำเนินการอย่างไรก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ส่วนที่ตนเป็นประธานบอร์ดการบินไทย และกรรมการอิสระในบมจ.ปตท.นั้น คงยังไม่ลาออก เพราะหากลาออกจะเป็นการไปกดดันคนอื่นๆ จึงขอทำงานสักระยะหนึ่งก่อน   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ศาล ปค.ยกคำฟ้อง “พิชิต ชื่นบาน”

Posts related