วันที่ 6 มิ.ย. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแจ้งการลาออกของกรรมการ ทอท. ดังนี้ น.ต.ศิธา ธิวารี พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์ พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล และนายวัฒนา เตียงกูล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 57 เป็นต้นไปทั้งนี้ น.ต.ศิธา เป็นประธานบอร์ด ทอท. ส่วนอีก 3 คนเป็นกรรมการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ศิธา” ไขก๊อกประธานบอร์ด ทอท. พร้อมกรรมการอีก 3 คน

Posts related