นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้รับมอบทองคำรวมทั้งสิ้น 5 กิโลกรัม จากคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จากการจัดงานบุญประเพณี “ผ้าป่า 12 เมษา สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา” ตามเจตนารมณ์ของหลวงตามหาบัว เพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตรา โดยมีพระอาจารย์จีรวัฒน์ อัตตรักโข เจ้าอาวาส วัดป่าไชยชุมพล จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์มอบสินทรัพย์ในครั้งนี้สำหรับการมอบทองคำในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 19 ที่มีการมอบเงินและสินทรัพย์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองเงินตรา รวมเป็นเงินและสินทรัพย์ที่รับมอบทั้งสิ้น แบ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนัก 13,005 กิโลกรัม เงินตราต่างประเทศ 10,457,159.63 ดอลลาร์สหรัฐรายงานข่าวจากธปท. กล่าวว่า ฐานเงินและเงินสำรองระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 4 เม.ย. รวมทองคำ สินทรัพย์เงินตราต่างประเทศ สิทธิพิเศษในการถอนเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ฐานะเงินสำรองที่ไอเอ็มเอฟ มีทั้งสิ้น 5.465ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ 5.431 ล้านล้านบาท ขณะที่ฐานเงินซึ่งประกอบด้วย เงินสดหมุนเวียนในมือภาคเอกชน เงินฝากสถาบันการเงินที่ ธปท. รวมทั้งสิ้น 1.580 ล้านล้านบาท ลดลงจากเดิมที่ 1.598 ล้านล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ศิษย์หลวงตามอบทองเข้าคลังหลวง

Posts related