อีริคสันและเฟซบุ๊กได้ประกาศร่วมกันถึงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ Internet.org โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างอีริคสันและเฟซบุ๊ก เพื่อเตรียมการด้านสภาพแวดล้อมและทักษะความชำนาญในการสร้างความเหมาะสมให้กับแอพพลิเคชั่น เครือข่าย อุปกรณ์และการบริการที่จะมารองรับผู้ใช้งานอินเทอร์ เน็ตอีกจำนวนกว่า 5 พันล้านคน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ศูนย์วิจัยจะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลังปี 2557 ที่แคมปัสเฟซ บุ๊ก ในเมนโล พาร์ค รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยการจัดตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อสอดรับกับเป้าหมายหลักของโครงการ Internet.org ในการที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับทุกคน ด้วยพื้นฐานตามอุปกรณ์ของอีริคสันและความสามารถด้านการบริการตรวจสอบแอพพลิเคชั่น (Application Verification) รวมทั้งการเป็นผู้นำเทคโนโลยีในด้านโมบาย เน็ตเวิร์ก อีริคสันจะเตรียมการสำหรับเฟซบุ๊กและนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการจำลองสภาวะแวดล้อมทางเครือข่ายที่มีความแตกต่างกันจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้นักพัฒนาได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ นายเจย์ พาลิงค์ รองประธานฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานของเฟซบุ๊ก กล่าวว่า  ศูนย์วิจัยแห่งนี้ จะช่วยให้นักพัฒนาจำลองสภาพของการใช้งานในเครือข่ายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมือนจริง ได้ทดสอบและปรับปรุงความเหมาะสมแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ถือเป็นความเชี่ยวชาญอันเฉพาะตัวของอีริคสัน ศูนย์วิจัยแห่งนี้จะช่วยขจัดอุปสรรคที่ปิดกั้นไม่ให้ผู้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้หมดไป แม้ว่าทุกวันนี้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงเครือข่ายเพื่อทดสอบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้จากที่ทำงานหรือออฟฟิศ  แต่ในความเป็นจริงความหลากหลายในเทคโน โลยีของเครือข่ายที่แตกต่างกัน เช่น 2G, 3G, 4G และ ไว-ไฟ ในสถานที่ ๆ แตกต่าง ทำให้ผู้บริโภคนั้นมีการเข้าถึงและใช้เครือข่ายที่แตกต่างกันด้วย รวมทั้งความหลากหลายและระบบของโทรศัพท์รวมทั้งอุปกรณ์ที่หลากหลายของผู้บริโภคอีกด้วย ดังนั้นศูนย์วิจัยเชิงนวัตกรรมจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ สามารถจำลองสภาพแวดล้อมทางเครือข่ายที่อย่างหลากหลายจากทุก ๆ แห่งในโลกได้เลย จากการประกาศการจัดตั้งโครงการ Internet.org ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ด้วยวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อให้ผู้กว่า 2 ใน 3 ของโลกที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ตที่มีราคาที่ถูกลง ใช้งานดาต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการขับเคลื่อนทางธุรกิจ  นาย โจฮานน์ วีเบรกค์ รองประธานระดับสูงและหัวหน้าฝ่าย Business Unit Networks ของอีริคสัน กล่าวว่า  บริการการตรวจสอบแอพพลิเคชั่น (Application Verification Service) เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของอีริคสันในเรื่องของการสร้างสังคมเครือข่าย (Networked Society) ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ จะสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจอีกมากมาย. 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อโครงการ Internet.org

Posts related