วันนี้ (16 ก.ค.) ที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ถ.แจ้งวัฒนะ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และรักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า จากการเกิดแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือซึ่งถือว่ามีความรุนแรงที่สุดในไทยเมื่อวันที่ 5 พ.ค.57 ที่ผ่านมานั้น จนถึงปัจจุบันยังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามหลักวิทยาศาสตร์การไหวของแผ่นดินจะไม่มีโอกาสรุนแรงกว่า วันที่ 5 พ.ค.57 และจะลดความถี่การเกิดลงตามลำดับ ในอีกประมาณ 2-3 เดือน อย่างไรก็ตาม อยากให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังเป็นพิเศษ และรับฟังคำแนะนำจากศูนย์เตือนภัยฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ได้ให้ความสำคัญและให้ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเคร่งครัดสำหรับ สถิติการเกิดแผ่นดินไหว ที่บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พ.ค.57 เวลา 18.08 น. ความลึก 7 กิโลเมตร ขนาด 6.3 ริกเตอร์ จนถึงวันที่ 15 ก.ค.57 เวลา 17.00 น. ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามมา (Aftershock) ดังนี้ ขนาด 5.0 – 5.9 ริกเตอร์ จำนวน 23 ครั้ง ขนาด 4.0 – 4.9 ริกเตอร์จำนวน 85 ครั้ง ขนาด 3.0 – 3.9 ริกเตอร์ จำนวน 218 ครั้ง และขนาดน้อยกว่า 3.0 ริกเตอร์จำนวนมากกว่า 820 ครั้ง.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ศูนย์เตือนภัยฯ”ชี้ภาคเหนือจะยังเจอแผ่นดินไหวอีก 2-3 เดือน

Posts related