วันนี้ (8พ.ค.) เวลา 12.00 น.น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ตามมาตรฐานริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 57 เวลา 18.08 น. ที่ผ่านมา ยังคงเกิดอาฟเตอร์ช็อคต่อเนื่อง ดังนั้น ศูนย์เตือนภัยฯ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ระมัดระวัง โดยยังคงให้พักอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยต่อไปอีก 3-6 ชม. หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะต่อไปในขณะที่ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า หลังจากเกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.3 ริกเตอร์มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อ.พาน จ.เชียงรายตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 น. เกิดแผ่นดินไหวตามมา (Aftershock) ดังนี้ ขนาด 5.0-5.9 จำนวน 7 ครั้ง ขนาด 4.0-4.9 จำนวน 23 ครั้ง ขนาด 3.0-3.9 จำนวน 85 ครั้ง และขนาดน้อยกว่า 3.0 จำนวนมากกว่า 292 ครั้ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ศูนย์เตือนภัยฯแนะชาวเชียงรายอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอีก 3-6 ชม.

Posts related