น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และรักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงกรณีเกิดแผ่นดินไหวในจีนว่า ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีระยะห่างประมาณ 200กิโลเมตรก็ตาม เนื่องจากรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวนั้นเป็นคนละรอยเลื่อนกันโดยทาง ศูนย์เตือนภัยฯได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวแล้วว่าเป็นการเกิดแผ่นดินไหวคนละรอยเลื่อนซึ่งไม่อยากให้ตกใจกลัวจนเกินเหตุอย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเตรียมพร้อมในการรับมือ ทางศูนย์เตือนภัยฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ของโรงเรียนให้กับระดับผู้อำนวยการโรงเรียนภาคเหนือในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติพร้อมทั้งแผนรองรับเมื่อเกิดภัยพิบัติและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ เพราะการเกิดแผ่นดินไหวนั้นไม่สามารถรับรู้ล่วงหน้าได้ ดังนั้น ความพร้อมในการรับมือจึงสำคัญ“ในวันที่ 25ส.ค.57 นี้ ศูนย์เตือนภัยฯ จะเดินทางไป 8จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะการเกิดแผ่นดินไหวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับรู้ร่วงหน้าได้ ประชาชนในพื้นที่จึงต้องมีความรู้ในการเอาตัวรอดให้ได้ก่อน”น.อ.สมศักดิ์ กล่าวน.อ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ช่วงหน้าฝนนี้ ศูนย์เตือนภัยฯมีความเป็นห่วงมากสุดคือ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอเดชอุดม อำเภอนาเยียอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล โดยเฉพาะพื้นที่ที่ราบเชิงเขาพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ นอกจากพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วภาคอีสานที่น่าเป็นห่วงอีกคือ จังหวัดอำนาจเจริญ และ ศรีสะเกษ ส่วนภาคตะวันออกจังหวัดที่ต้องระมัดระวังมากสุดคือ สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี และ ตราด เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ศูนย์เตือนภัยฯ ชี้ แผ่นดินไหวในจีนคนละรอยเลื่อนกับไทย

Posts related