ศูนย์เตือนภัยฯ ยอมรับ งานหนักขึ้นแต่งบประมาณกลับโดนหั่นยับกว่า 85%ชมเครือข่ายภาคประชาชนยื่นมือช่วยเหลือแทนรัฐบาล น.อ.สมศักดิ์Ž แนะ การทำงานต้องทำด้วยใจ ให้คิดว่าผู้ประสบภัยเป็นคนที่รักไม่ใช่ภาระ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์เตือนภัยฯ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายภาคประชาชนที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ในด้านต่าง ๆ โดยขณะนี้ได้ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น และประชาชนกลุ่มนี้มีความภูมิใจที่จะใส่เสื้อที่มีโลโก้ของศูนย์เตือนภัยฯ เวลาออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประชาชนกลุ่มนี้ เข้าใจดีว่าศูนย์เตือนภัยฯ ไม่มีงบมากพอที่จะสนับสนุน สำหรับงบประมาณปี 2557 ศูนย์เตือนภัยฯ โดนตัดงบประมาณกว่า 85% เหลือราว 170 กว่าล้านบาท ถือว่าหายไปประมาณ 400-500 ล้านบาท ในขณะที่งานของศูนย์เตือนภัยฯ มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการที่เครือข่ายภาคประชาชนยื่นมือเข้าช่วยเหลือถือว่าแบ่งเบาภาระของศูนย์เตือนภัยฯ ได้ในระดับหนึ่ง เพราะเมื่อหมดหน้าฝนก็ต้องเจอกับหน้าแล้ง ไฟป่า ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ศูนย์เตือนภัยฯ ได้เริ่มลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน ให้เตรียมรับมือในฤดูมรสุมที่จะเกิดภัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยนำเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น เช่น สึนามิ พายุเกย์ มาปรับและซ้อมแผนรับมือฉุกเฉิน พร้อมให้วิทยุสื่อสารประจำชุมชนในการติดต่อรับฟังข่าวสารด้วย อีกทั้งยังต้องสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและต้องทำทุกวันและวนให้ครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
 เราคงต้องของบส่วนกลางจากภาครัฐมาช่วยสนับสนุน ยอมรับว่าการเข้าถึงพื้นที่ของประชาชนปัจจุบันง่ายกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่เขารับฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ มากขึ้น อีกทั้ง ตนจะบอกเจ้าหน้าที่เสมอว่า ให้ปฏิบัติกับผู้ประสบภัยเหมือนเป็นคนที่รัก เป็นคนหนึ่งในครอบครัวและอย่าคิดว่าพวกเขาเป็นภาระŽ น.อ.สมศักดิ์ กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ศูนย์เตือนภัยฯ โอดงานเพิ่มแต่งบหด แนะห้ามมองผู้ประสบภัยเป็นภาระ

Posts related