สกว.จับมือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดเว็บรวมผลงานวิจัยพร้อมใช้  ผลักดันการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ลดปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานในแวดวงวิจัยไทย นอกเหนือจากการที่ไทยลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาในแต่ละปีอยู่ในระดับต่ำเพียงประมาณร้อยละ 0.2 ของจีดีพี ยังพบว่าโครงการวิจัยที่ดำเนินงานแล้วเสร็จมีการนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์จำนวนน้อยมาก ปัจจัยดังกล่าวยิ่งส่งผลเป็นการลดทอนขีดความสามารถในการพัฒนาของประเทศให้ต่ำลงไปอีก อย่างไรก็ตาม งานวิจัยขึ้นหิ้งเหล่านี้หากสามารถผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ ล่าสุด สกว. และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ www.research2biz.com ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงจากฝีมือนักวิจัยไทยเพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ ผู้สนใจทั่วไป ด้วยรูปแบบภาษาธุรกิจที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้ใช้ทุกกลุ่มและทุกระดับ  ซึ่งผลงานที่รวบรวมประกอบด้วยสาขาต่าง ๆ อาทิ เกษตร อาหารแปรรูป อุตสาหกรรมผลิตและบริการ การแพทย์และสุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ มีทั้ง ผลงานวิจัยพร้อมใช้และงานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อยอด.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สกว.เปิดเว็บโชว์งานวิจัยลดการขึ้นหิ้ง

Posts related