รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 4 ปี 56 ว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ขยายตัวเพียง 0.6% ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขยายตัวสูงถึง 19.1% หลังจากอุปสงค์ภายในประเทศชะลอตัวลงทุกสาขา โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ลดลง 4.5% เนื่องจากประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองมากขึ้น เช่นเดียวกับการลงทุนรวมลดลงถึง 11.3% ทั้ง การลงทุนภาครัฐ และเอกชน ขณะที่การส่งออกก็ลดลง 1% ทำให้ทั้งปีเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 2.9% ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ตั้งไว้ 3% ส่วนแนวโน้มปี 57 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวประมาณ 3-4% ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 4-5%สำหรับเศรษฐกิจไทยทั้งปี 56 ที่ขยายตัว 2.9% ถือว่า ชะลอตัวค่อนข้างมากจากปีก่อนที่ขยายตัว 6.5% เนื่องจากมีฐานที่สูงกว่าปกติ เป็นผลจากมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์สูงถึง 211,474 คันในไตรมาส 4 ปีก่อน ส่วนช่วงปลายปีความเชื่อมั่นของประชาชนลดลงการใช้จ่ายครัวเรือนขยายตัวเพียง 0.2% การลงทุนภาคเอกชนหดตัว 2.8% และการใช้จ่ายรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐก็ชะลอตัวลง ขณะที่การส่งออกยังชะลอตัว โดยทั้งปีมีมูลค่าการส่งออกสินค้าอยู่ที่ 225,397 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 0.2% ส่งผลให้การผลิตทุกสาขาชะลอลง แม้ว่าภาคการท่องเที่ยว จะมีประมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมกว่า 26.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 19.6% ก็ตามส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 57 คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นกว่าปี 56 โดยมีปัจจัยสนับสนุน ทั้งการขยายตัวจากภาคการส่งออก มีโอกาสขยายตัวได้ถึง 5 – 7% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัว 3.6% รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเพียง 3% ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาของภาครัฐยังมีโครงการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะโครงการลงทุนที่ขอรับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้ว สมารถเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติในช่วงครึ่งหลังของปีได้ โดยคาดว่าการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจะมีความชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี“เศรษฐกิจโดยรวมในปี 57 คาดว่า ข้อจำกัดของอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังอ่อนตัวจะทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจต่ำ กว่า 4–5% ที่เคยประมาณการไว้เดิม เนื่องจากความล่าช้าของการดำเนินการตามแผนการลงทุนของภาครัฐ และการบริโภคภายในประเทศที่ยังคงอ่อนตัวต่อเนื่อง ส่วนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คาดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง 1.9 – 2.9% ประกอบกับราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นไม่มาก การว่างงานยังไม่เกิน 1% ดุลบัญชีเดินสะพัด คาดว่าจะขดดุล 0.2% ต่อจีดีพี ลดลงจากปี 56 ที่ขาดดุล 0.6% ต่อจีดีพี”ทั้งนี้ ในแนวทางการบริหารเศรษฐกิจในปี 57 นั้น รัฐบาลควรเร่งรัดการส่งออกให้ขยายตัวได้เต็มศักยภาพเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้จากตลาดหลัก และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ สนับสนุนการปรับตัวของภาคการผลิต รวมทั้งการส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าในภูมิภาค โดยอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งผ่านชายแดน รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการไปเจาะตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สคช.ชี้จีดีพีปี 56 ร่วงเหลือ 2.9%

Posts related