เมื่อวันที่ 10 ก.ค.57 นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสคบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ ถนนบางแวก ซึ่งเป็นแหล่งจัดจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์และสิ่งของประกอบพิธีทางศาสนาครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รวมทั้งตรวจสอบการวางจำหน่ายชุดสังฆทานฯ บริเวณห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค ว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของสคบ.หรือไม่ นายอำพน กล่าวว่า จากการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายชุดสังฆทานฯ ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสคบ.อย่างถูกต้อง คือ แสดงฉลากได้ครบถ้วน ทั้ง แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินค้าที่บรรจุ จำนวนและราคา ชื่อผู้จัดจำหน่าย วันเดือนปีที่หมดอายุของสินค้า วันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันที่บรรจุ และคุณภาพของสินค้า ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการควบคุมให้ทั่วถึง สคบ.ยังได้ประสานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ช่วยตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานฯ ของผู้ประกอบการที่เป้นรายย่อย เพราะกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะขายสินค้าราคาสูงเกินจริง และสินค้าที่นำมาบรรจุอาจไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้หากตรวจพบว่า ผู้ประกอบการทำผิด เช่น แสดงฉลากไม่ครบ ราคาขายสูงเกินจริง หรือสินค้าไม่มีคุณภาพ เบื้องต้นสคบ.จะแจ้งเตือนให้ปรับปรุงก่อน แต่หากไม่แก้ไข จะต้องถูกลงโทษ โดยในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าทำฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีที่เป็นผู้ผลิต ผู้สั่งหรือผู้นำเข้าสินค้า ทำฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเรื่องของการขายเกินราคาจะประสานกรมการค้าภายใน เข้ามาดำเนินการลงโทษทันที

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สคบ.ลงพื้นที่ลุยตรวจสังฆทาน

Posts related