วันนี้ (25 ก.ค.) นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมหาแนวทางแก้ไขเยียวยาผู้บริโภคกรณีได้รับผลกระทบจากการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมจากสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์ แอร์ไลน์) ที่มีเส้นทางบินภายในประเทศ สคบ.ได้สั่งให้ผู้ประกอบการสายการบินทุกรายกลับไปจัดทำรายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ก่อนมาเสนอให้สคบ.ภายใน 2 สัปดาห์จากนี้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดราคาค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากผู้บริโภคว่า มีความเหมาะสมหรือราคาสูงเกินจริงหรือไม่  ทั้งนี้ในเบื้องต้นอาจขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปรับลดราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเฉพาะการคิดค่าเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร หรือค่าเปลี่ยนเที่ยวบิน ที่เรียกเก็บเงินตั้งแต่ 500-800 บาท ซึ่งถือว่า มีราคาสูงเกินไป  “ฝากผู้ประกอบการไปว่า ราคาทั้งหมดคิดจากฐานอะไร เพราะเท่าที่รับฟังคำชี้แจง ทุกรายบอกตรงกันว่า ทุกอย่างมีต้นทุนหมด จึงอยากให้เอาข้อมูลก่อนจากนั้นจึงจะรู้ว่าคิดราคาเหมาะสมหรือไม่ หากเป็นข้อมูลที่ดีจริง เวลาที่สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคมาจะได้ชี้แจงกลับไปถูกว่า มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง”    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สคบ.สั่งโลว์คอสต์แจงค่าใช้จ่าย

Posts related