ร.ต.ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ สคบ.เตรียมเปิดตัวแอพพลิเคชั่นรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภค ซึ่งล่าสุดอยู่ระหว่างการทดสอบระบบขั้นสุดท้ายก่อนจะเริ่มเปิดใช้งาน โดยรูปแบบของแอพพลิเคชั่นดังกล่าว จะมีแบบฟอร์มเอกสารของร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคได้กรอกรายละเอียด ก่อนส่งเรื่องผ่านระบบมายังสคบ.โดยตรง จากนี้สคบ.จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนทันที “เบื้องต้นสคบ.จะนำร่องการใช้แอพฯ นี้ ในท้องถิ่น โดยจะมอบหมายให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านรับไปดูแลเรื่องดังกล่าว เพื่อช่วยดูแลลูกบ้านหากพบการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ หรือพบเบาะแสที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ก็แจ้งเรื่องมาทั่กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ จากนั้นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะกรอกรายละเอียด และส่งเรื่องผ่านระบบมาที่สคบ. และสคบ.จะแจ้งผลการตรวจสอบ ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้เชื่อว่า จะช่วยดูแลผู้บริโภคในระดับรากหญ้าได้ดีที่สุด โดยในสัปดาห์หน้า สคบ.จะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าวก่อนขยายผลไปทั่วประเทศ” ขณะเดียวกันสคบ.ยังเตรียมพัฒนางานรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้สะดวกและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ โดยเพิ่มคู่สายของระบบโทรศัพท์สายด่วนสคบ. 1166 พร้อมทั้งทำงานเชิงบูรณาการกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เร่งแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งทั้งจัดอบรมเจ้าหน้าที่สคบ. เครือข่ายผู้บริโภคในภูมิมิภาค และให้สคบ.เป็นหน่วยงานหลักประสานงานเรื่องร้องทุกในทุกกรณี  นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้า สคบ.ยังเตรียมลงพื้นที่บริเวณจังหวัดนครปฐม และราชบุรี เพื่อสุ่มตรวจสอบสินค้าและบริการที่จำหน่ายในท้องตลาด โดยเฉพาะการตรวจสอบฉลากสินค้า คุณภาพ และการโฆษณาสินค้าทุกชนิดว่า มีมาตรฐานถูกต้องตามที่ได้รับการรับรองไว้หรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สคบ.เปิดแอพฯร้องทุกข์

Posts related