นายไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสคบ. ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้ผู้บริหารสคบ.ในปีงบประมาณ 57 โดยสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบสินค้าและบริการที่จำหน่ายในท้องตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบฉลากสินค้า คุณภาพ และการโฆษณาสินค้าทุกชนิดว่า มีมาตรฐานถูกต้องตามที่ได้รับการรับรองไว้หรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบ “เดิมมีปัญหาเรื่องสินค้าถูกร้องเรียนมาโดยตลอดว่า ซื้อไปแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ จึงต้องมาตรวจสอบ และสั่งให้แก้ไข ขณะเดียวกันยังสั่งให้ตรวจสอบปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันถูกร้องเรียนมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่โครงการเริ่ม เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาแล้ว จะได้แนะนำผู้ประกอบการให้แก้ได้ทัน เช่น พื้นที่ก่อสร้างเป็นอย่างไร มีแนวโน้มว่าต่อไปจะมีปัญหาทรุดหรือไม่ การตกแต่งต่อเติมบ้านแล้วจะเกิดปัญหาตามมาอย่างไร” ทั้งนี้ยังสั่งให้สคบ. เร่งจัดทำแผนคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระยะยาว และระยะสั้น เพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้เข้มแข็งมากขึ้น เน้นทำงานในเชิงรุกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มากกว่าการรอรับเรื่องร้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดยมอบหมายให้พัฒนาระบบสารสนเทศและโดยนำเทคโนโลยีของสังคมออนไลน์ (โซเชียลเน็ตเวิร์ค) ทั้ง เฟสบุ๊ค และไลน์ รวมถึงสื่ออื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน และให้ผู้บริโภคแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของผู้ประกอบการมาได้ในทันที

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สคบ.เร่งคุมผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค

Posts related