ที่่ถนนข้าวสาร เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 13 เม.ย. บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทยอยเดินทางเข้ามาเล่นน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนข้าวสารค่อนข้างบางตากว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ในปีนี้ยังพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเล่นน้ำจะพกอุปกรณ์เล่นน้ำมาเองด้วย เช่น ปืนฉีดน้ำ ทั้งนี้ บริเวณทางเข้าได้มีเจ้าหน้า ในการตรวจดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะการตรวจอาวุธ และห้ามนำแป้งดินสอพอง เข้ามาในบริเวณพื้นที่เล่นน้ำโดยเด็ดขาดสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณถนนดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ไทย และมีการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์นานาชาติ ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดงานวันที่ 2 ของถนนข้าวสาร โดยการจัดงานครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3 ล้านบาท สำหรับ 4 วัน ซึ่งมีบริษัท เสริมสุข เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ และคาดว่าตลอดทั้งงานจะมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 100,000 คน และมีเงินสะพัดทั้งสิ้น 200 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 20%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สงกรานต์ข้าวสารคึกคัก คาดเงินสะพัด 200 ล้าน

Posts related