นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยว่า สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาเที่ยวไทยในเทศกาลสงกรานต์มีตัวเลขสูงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. ท่าอากาศยานของกรมการบินพลเรือนทั้ง 26 แห่ง มีเที่ยวบินให้บริการถึง 1,732 เที่ยวบิน หรือประมาณ 247 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 22.88% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มี 1,407 เที่ยวบิน หรือประมาณ 201 เที่ยวบินต่อวัน และมีผู้โดยสารใช้บริการ 236,590 คน หรือประมาณ 33,799 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 56.97%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มี 150,727 คน หรือประมาณ 21,532 คนต่อวัน“ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเริ่มหลังไหลเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก จากเดิมที่คาดว่าเดือนเม.ย.อาจจะลด แต่ก็ไม่ลด ทำให้ไม่มีช่วงโลว์หรือไฮซีซั่นแล้ว โดยเฉพาะผู้โดยสารที่จะไปยังภูเก็ตมีจำนวนมากจนเต็มขีดความสามารถที่จะรองรับได้ จะต้องไปใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อนั่งรถต่อไปยังภูเก็ตแทน”ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้เตรียมอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่จะเข้าใช้บริการท่าอากาศยานทุกแห่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีเวรรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจค้นผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สงกรานต์ต่างชาติแห่เที่ยวไทย

Posts related