อาจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูร่างกายมีเพิ่มมากขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามอายุขัย อาการป่วยจากโรคต่าง ๆ รวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ดังข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทั่วประเทศไทยในครึ่งแรกของปี 2557 พบว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีจำนวนกว่า 312,537 ราย และคาดว่าจำนวนผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งการฟื้นฟูบำบัดมักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาพยาบาล เนื่องจากต้นทุนในการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศที่มีราคาสูง นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดที่มีอยู่จำกัด ส่งผลกระทบให้ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมีราคาสูงตามไปด้วยทีมวิจัยจึงพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยจากอุบัติเหตุขึ้น โดยประกอบไปด้วย โปรแกรมชุดฝึกการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขน โปรแกรมชุดฝึกการทรงตัว และ โปรแกรมชุดฝึกสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมทั้งนี้โปรแกรม 3 ชิ้นดังกล่าว ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยการใช้ภาพ เสียง และเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งช่วยลดความรู้สึกเบื่อของผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดในรูปแบบเดิม ๆ ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย์และนักกายภาพบำบัด พร้อมกับการยกระดับอุปกรณ์ทางการแพทย์จากฝีมือคนไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและวางจำหน่ายได้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าจากต่างประเทศ และลดค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้สำหรับโปรแกรมชุดฝึกการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขน เป็นโปรแกรมสำหรับฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อแขนให้กลับมาทำงานได้ปกติ อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บแบบเรื้อรัง และการบาดเจ็บแบบเฉียบพลัน โดยโปรแกรมชุดฝึกประกอบด้วยอุปกรณ์รับ – ส่งสัญญาณอินฟราเรด และเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนโปรแกรมชุดฝึกการทรงตัว เป็นโปรแกรมชุดฝึกสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยที่สูญเสียการทรงตัว ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคต่าง ๆ อาทิ โรคพาร์คินสัน โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยอุปกรณ์ชุดนี้ประกอบด้วยแท่นยืนฝังเซนเซอร์ตรวจจับการทรงตัว และอุปกรณ์รับสัญญาณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมชุดฝึกสำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม @ Home เป็นโปรแกรมชุดฝึกที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยในระดับที่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อดูแลข้อเข่าให้แข็งแรง มีจุดเด่น คือ สามารถใช้งานได้บนแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ ทำให้ผู้ป่วยสามารถฝึกด้วยตนเองที่บ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 หรือเข้าไปที่ www.pr.kmitl.ac.th

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สจล. โชว์ 3 นวัตกรรมช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ

Posts related