ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สทน.สทน.ร่วมกับสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2557(International Nuclear Science and Technology Conference 2014 : INST) ขึ้นระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้ที่ โรงแรมเซนทารา แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนอนาคตด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์” ถือเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งแรกในไทยโดยที่ผ่านมาการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทย จะจัดขึ้นทุก2 ปี และครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554  แต่ในปีนี้สทน.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายผลความร่วมมือไปสู่นานาประเทศ จึงจัดงานในระดับนานาชาติขึ้น  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการจากทั่วโลกเพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในอนาคต ครอบคลุมสาขา เกษตร สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ยา โภชนาการ วิศวกรรม รวมถึงความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี ทั้งนี้ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจของสทน.อาทิการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์อาบรังสีเพื่อการปรับปรุงของพอลีเมอร์   การใช้อาบนิวตรอนเพื่อวิเคราะห์ธาตุหลาย ๆธาตุในเวลาเดียวกัน  การใช้ในการยืนยันความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานการตรวจวัดนิวตรอนเพื่อศึกษาผลของพายุสุริยะต่อสภาวะอวกาศของโลก  ผลการวิจัยล่าสุดของอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าฟูกูชิมะไดอิจิและสิ่งที่เราเรียนรู้  รวมถึงการตรวจวัดการอักเสบภายในร่างกายเนื่องมาจากมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นเป็นต้น  ผู้สนใจเสนอผลงานสามารถลงทะเบียนได้ที่http://www.inst-th.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-4018998 หรือที่ www.tint.or.th ส่วนผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมฟังได้ที่ห้องวิภาวดีบอลรูมเซนทารา แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สทน.จัดประชุมนานาชาติด้านนิวเคลียร์

Posts related