นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า สทบ.เตรียมเสนอโครงการกองทุนหมู่บ้าน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เร็วๆนี้ พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ หลังจากที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการต่อ เบื้องต้นการจัดสรรเงินให้กับหมู่บ้าน ต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมก่อน จะไม่จัดสรรเงินให้เหมือนแนวทางเดิม โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มทุนในระยะสุดท้ายที่มีเหลืออยู่ประมาณ 30%“การจัดสรรเงินครั้งนี้จะไม่ได้แจกเหมือนเดิม แต่จะขอดูแผนงานและศักยภาพของกองทุนในหมู่บ้านนั้นๆ มีผลสำเร็จเพียงใด ส่วนการเพิ่มทุนเดิมได้ให้หมู่บ้านนั้นๆ ส่งเอกสารยืนยันการขอรับการเพิ่มทุนมาที่สทบ. เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินให้ แต่ครั้งนี้คงต้องมาทบทวนโครงการใหม่ตามความเหมาะสม และอาจต้องให้ยืนยันโครงการมาใหม่ ซึ่งทุกโครงการตอนนี้คงต้องเสนอให้บอร์ดกองทุนฯ และคสช. พิจารณาด้วยว่า จะเห็นชอบการจัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านในรูปแบบไหน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านและงบประมาณที่จัดลงไปมากที่สุด”อย่างไรก็ตามในระยะแรกสทบ. จะเน้นการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 84 แห่ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการเดิมให้เดินหน้าต่อ โดยเบื้องต้นจะออกกิจกรรมของสถาบันดังกล่าวในแต่ละพื้นที่ โดยให้กองทุนหมู่บ้านที่มีศักยภาพมาเป็นพี่เลี้ยงแนะนำแนวทางการดำเนินงานของกองทุนให้ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันในส่วนของกองทุนที่มีปัญหา จะมอบหมายให้กองทุนหมู่บ้านที่มีศักยภาพเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สทบ.ชงบอร์ดขับเคลื่อนโครงการกองทุนหมูบ้าน

Posts related