รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำลังเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน โดยเปิดให้ตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการนำสินค้าเกษตรชำระราคารถไฟความเร็วสูง พร้อมทั้งพิจารณารายละเอียดข้อกฎหมายว่าสามารถใช้วิธีการนำสินค้าเกษตรแลกกับรถไฟความเร็วสูงได้มากน้อยเพียงใด “หลักการต้องตกลงกันว่ารถไฟของจีนจะเข้ามาอย่างไรได้บ้าง และจะนำสินค้าเกษตรไปจ่ายค่าระบบรถไฟความเร็วสูงอย่างไร อีกทั้งต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยว่าจะเปิดทางให้จีนหรือประเทศอื่นๆเข้ามาดำเนินการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า ต้องการเปิดกว้าง และคงใช้วิธีการประกวดราคาแบบนาชาติเป็นส่วนใหญ่” ส่วนบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-จีน ที่หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย และการชำระค่าใช้จ่ายด้วยข้าวและสินค้าเกษตร 50% ของมูลค่าโครงการนั้น สนข.จะต้องพิจารณามูลค่าโครงการรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด หากไทย-จีน ไม่สามารถตกลงเรื่องมูลค่าโครงการได้ก็จะต้องให้หน่วยงานกลางเข้ามาประเมินมูลค่าโครงการ เช่น ธนาคารโลก รายงานข่าวแจ้งว่า ประเด็นแรกที่คณะกรรมการความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน จะพิจารณา คือการหาข้อสรุปให้ได้ว่าจีนสามารถเข้ามาร่วมดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยได้ในลักษณะใด ประเด็นต่อมาคือ ไทยจะนำสินค้าเกษตรตัวใดไปชำระค่าใช้จ่ายรถไฟความเร็วสูง ซึ่งที่ผ่านมามุ่งเน้นการนำข้าวไปแลก แต่อาจนำสินค้าตัวอื่นไปแลกได้อีกหรือไม่ รวมทั้งจำเป็นต้องทราบด้วยว่าปริมาณสินค้าเกษตรและราคาอยู่ที่เท่าใดด้วย ซึ่งกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงพาณิชย์จะต้องหารือร่วมกัน “ในการหารือระดับคณะกรรมการความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีนนั้น คงไม่สามารถถือเป็นข้อตกลง เพราะจะต้องเสนอให้กระทรวงคมนาคมและครม.พิจารณา และหากประเทศอื่นติดต่อมาในลักษณะเดียวกันก็ต้องเปิดรับเช่นเดียวกัน ซึ่งเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรเป็นเรื่องในระดับนโยบาย” สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา คาดว่าจะส่งรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอได้ภายในเดือนธ.ค.นี้ ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม คาดในสิ้นปีจะแล้วเสร็จ เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน จะส่งรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ภายในเดือนม.ค.57 ส่วนกรุงเทพฯ-ระยอง การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สนข.หารือพาณิชย์ประเมินรถไฟความเร็วสูง

Posts related