สนช.จับมือสภาอุตสาหกรรม เปิดโครงการคูปองนวัตกรรมระยะ 2 ทุ่มงบ 5,000 ล้าน ตั้งเป้ายกระดับนวัตกรรมเอสเอ็มอีไทยกว่า 200 รายรองรับเออีซีใน 3 ปี ดร.พรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเอสเอ็มอีไปสู่ประชาคมอาเซียนระยะที่ 2 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งในแง่เทคโนโลยีและการตลาด และยังส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอนาคต ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการคูปองนวัตกรรมในระยะที่ 1 ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2554-มกราคม 2556 พบว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งการขยายการดำเนินงานด้านการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดย สนช. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในโครงการคูปองนวัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 277 โครงการ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี ด้าน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการระยะที่ 2 นี้ จะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเงินทุน รูปแบบการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ มีระยะเวลาดำเนินงานครอบคลุม 3 ปี งบประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการสามารถสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยบูรณาการภาครัฐและเอกชนตามศักยภาพพื้นที่ จำนวน 2,670 โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาไทยสู่ระบบเศรษฐกิจและขยายฐานผู้เสียภาษีเงินได้ เป็นมูลค่า 150,000 ล้านบาท และสามารถพัฒนาขีดความสามารถเอสเอ็มอีไทยสู่เออีซี จำนวน 200 ราย รวมถึงการสร้างให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของระบบนวัตกรรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จำนวนไม่ต่ำกว่า 2,670 ผลิตภัณฑ์ภายใน 3 ปี.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สนช.-สภาอุตฯ แจกคูปองนวัตกรรมระยะ 2 หนุน 200 เอสเอ็มอีพัฒนานวัตกรรมรับเออีซี

Posts related