สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดส่งผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าร่วมประกวดรางวัลระดับนานาชาติในงาน “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สนช. และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีผลงานจากทั่วโลกทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. การแพทย์และสุขภาพ 2. เกษตรและอาหาร 3. วิศวะไฟฟ้า โยธา และคอมพิวเตอร์ และ 4. ศิลปะและสื่อการสอน นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สนช. ได้จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เข้าสู่ปีที่ 10 ซึ่ง สนช. เล็งเห็นว่าผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยที่ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดของวงการนวัตกรรมไทย ล้วนเป็นผลงานที่มีความใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกดังนั้น ในปีนี้ สนช. จึงได้ผลักดันผลงานดังกล่าวให้เป็นผู้แทนของประเทศไทย ก้าวขึ้นสู่การประกวดในระดับนานาชาติ โดยได้รับความร่วมมือจาก วช. ในการนำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPOทั้งนี้ผลงานที่ สนช. ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 4 ผลงาน ซึ่งได้รับรางวัลทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน รวมถึงรางวัลพิเศษจากประเทศต่างๆ ครบทุกผลงาน  ได้แก่ “ไคโตร่า: ไคโตซานแคปซูลเพื่อกักเก็บความหอม” ซึ่งช่วยให้เก็บความหอมได้ยาวนาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ได้หลากหลาย ผลงานของบริษัท เวทเทคไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน  “ออโต้มอดส์: ระบบสังเกตความไวต่อยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อัตโนมัติ” ซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์อัตโนมัติสำหรับเพาะเลี้ยงและจำแนกเชื้อ โดยชุดนำยาที่ใช้ทดสอบเชื้อมีราคาถูกกว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 5 เท่า ผลงานของมูลนิธิวิจัยโรคเอดส์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน “ออทิสติก แอพพลิเคชั่น” สำหรับสอนทักษะให้กับกลุ่มเด็กออทิสติก เน้นทักษะวิชาการ การเข้าสังคม การใช้ภาษา และการสื่อสาร เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้ดี ผลงานของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และ “มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง” ซึ่งออกแบบสำหรับการผ่าตัดนิ้วล็อคโดยวิธีการเจาะสอดผ่านรูแผลขนาด 2 มิลลิเมตร แทนการผ่าแบบมาตรฐาน ไม่ต้องเย็บปิดบาดแผล จึงเจ็บน้อยกว่า ระยะการพักฟื้นสั้น แผลหายเร็ว ผลงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวันนายศุภชัย กล่าวว่า การนำผลงานไปเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และเป็นการเผยแพร่เกียรติยศและศักยภาพของนวัตกรไทยที่มีความสามารถคิดค้นพัฒนานวัตกรรมจนเป็นผลสำเร็จให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก รวมถึงเป็นโอกาสดีที่ได้พบนักลงทุนจากทั่วโลกที่มีความสนใจร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้ สนช. และ วช. ได้มีความร่วมมือในการผลักดันและต่อยอดผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เกิดการนำไปใช้จริงเพื่อประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สนช.หนุน4นวัตกรรมแห่งชาติคว้ารางวัลที่เจนีวา

Posts related