รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อแก้ปัญหาหนี้ในโครงการจำนำข้าวที่ยังค้างอยู่ถึง 700,000 ล้านบาท  ซึ่งเกินกรอบตามมติครม.ของรัฐบาลชุดก่อน ที่กำหนดไว้สิ้นปี 57 ไม่ให้เกินวงเงินหนี้ 500,000 ล้านบาท ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่รัฐบาลจะแถลงกับสภานิติบัญญัติ (สนช.) วันที่ 12 ก.ย.นี้ ทั้งนี้ แนวทางการลดหนี้จำนำข้าว มีอยู่ 2 แนวทาง แบ่งเป็น การให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวภายหลังจากดำเนินการตรวจสต๊อกข้าวเป็นเรียบร้อยแล้ว และอีกแนวทางหนึ่งทางสำนักงบประมาณได้ตั้งงบประมาณปี 58 ให้กับ ธ.ก.ส. 80,000 ล้านบาท โดยจำนวนนี้กว่า 70,000 ล้านบาท เป็นการใช้หนี้ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ขยายเวลากรอบการลดหนี้ในโครงการจำนำข้าวให้เหลือ 500,000 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธ.ค.57 ไปเป็น 30 ก.ย.58 เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถระบายข้าวมาใช้หนี้ได้ เพราะรัฐบาลกำลังตรวจสต๊อกข้าวและคุณภาพที่แท้จริงให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนถึงจะระบายขายข้าวได้ สำหรับหนี้ในโครงการจำนำข้าว 700,000 ล้านบาทนั้น มีส่วน 2 ส่วนที่สำคัญ คือก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งจะเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. วงเงิน 410,000 ล้านบาท และเงินสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. 90,000 ล้านบาท และภายหลัง คสช .เข้ามาบริหารได้สั่งให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. อีกประมาณ 200,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายหนี้จำนำข้าวให้กับชาวนาที่รอเงินมาเป็นแวลานาน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สบน.ถก 3 ฝ่ายแก้ปัญหาหนี้ข้าว 7 แสนล้าน

Posts related