น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)เปิดเผยความคืบหน้าการขายพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปีว่า หลังจากเปิดให้ประชาชนจองซื้อวันแรกคือวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมาพบว่า มียอดจองประมาณ 132 ล้านบาท แม้ว่ายอดจอองจะไม่มาก แต่ถือว่าประสบความสำเร็จในช่วงเกิดความไม่สงบทางการเมือง คาดว่าจะขายได้เต็มวงเงินทั้งหมดในเดือนมี.ค. 57 ” การออกพันธบัตรออมทรัพย์ในปีงบประมาณ 57 เพื่อส่งเสริมการออม โดยจะมีการออก 2 ครั้งๆ ละ 4,000 ล้านบาท โดยงวดหน้าจะเปิดให้จองซื้อในเดือนพ.ค. นี้ ซึ่งถือว่าอัตราดอกเบี้ยจูงในมากในภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% โดยนักลงทุนสถาบันที่ซื้อตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปจะได้สมุดใส่พันธบัตรเป็นของขวัญ นอกจากนี้มีแผนออกอีกพันธบัตรอีก 1 ครั้ง วงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อระดมทุนขายให้กับนักลงทุนสถาบันในปีหน้า” ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา สบน.ได้เปิดประมูลพันธบัตรชดเชยอัตราเงินเฟ้อ(ไอแอลพี) วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.2% และจะเปิดประมูลทุกวันพุธของสัปดาห์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณแล้ว ยังเป็นการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหม่ โดยในปีงบประมาณ 57 จะมีวงเงินที่ออกไอแอลบีรวม 75,000 ล้านบาท ส่วนการขายพันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) วงเงิน 75,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.53% โดยมียอดจองซื้อเข้ามา 37,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายอาจเป็นช่วงชุมนุมการเมือง แต่ไม่กระทบความต้องการใช้เงินของธ.ก.ส.ในโครงการรับจำนำข้าว โดยในส่วนที่เหลืออีก 40,000 ล้านบาทนั้น สบน.จะกู้จากสถาบันการเงินแทน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สบน.ปลื้มยอดขายบอนด์ออมทรัพย์

Posts related