นายสุวิชญ โรจนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 พ.ค.นี้ สบน.จะออกพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับรายย่อย 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ 57 โดยนักลงทุนรายย่อยที่สนใจสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย รวมทั้ง สามารถซื้อพันธบัตรดังกล่าวโดยใส่ชื่อของผู้อื่นเพื่อให้เป็นของขวัญ หรือต้องการใส่ชื่อบุตรเพื่อเป็นการลงทุนไว้เพื่อในอนาคต โดยผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยที่เริ่มนำร่องเป็นแห่งแรก การดำเนินการนี้เป็นการเพิ่มช่องทางการซื้อขายให้พันธบัตรออมทรัพย์มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารทั้ง 4 แห่ง  ทั้งธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ จะเป็นแบบไม่มีใบพันธบัตรออมทรัพย์ แต่จะเป็นสมุดเงินฝากพันธบัตรออมทรัพย์ เหมือนกับการฝากเงินทั่้วไปของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้การซื้อและไถ่ถอนพันธบัตรมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยนักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อพันธบัตรขั้นต่ำ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อหนึ่งชื่อบัญชีต่อหนึ่งธนาคาร สำหรับผลตอบแทนของพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ คาดว่าจะต่ำกว่าพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นก่อนหน้านี้ ที่ให้ผลตอบแทน 3.85% ต่อปี ซึ่งขณะนั้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.5% ต่อปี แต่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงเหลือ 2.0% ต่อปีเท่านั้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนของพันธบัตรออมทรัพย์ที่จะออกลดลง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สบน.ลุยขายพันธบัตรออมทรัพย์ให้รายย่อย 4 พันล้านบาท

Posts related