น.ส. จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. อยู่ระหว่างการสำรวจตลาดและกระแสตอบรับเรื่องการกู้เงินในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งหากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็จะมีการเปิดประมูลการกู้เงินในโครงการดังกล่าวช่วงหลังสงกรานต์นี้ โดยการดำเนินการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าว สามารถดำเนินการได้จากหลายแนวทาง ได้แก่ 1. การกู้จากสถาบันการเงินแบบระยะยาว 2. การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และ 3. การออกพันธบัตรรัฐบาลนอกจากนี้ สบน. ยังอยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับผู้ต้องการเข้าร่วมประมูลเงินกู้ในโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากที่ผ่านมาการเปิดประมูลในโครงการดังกล่าวแต่ละครั้งถูกบิดเบือนจากปัญหาการเมืองมาโดยตลอด ทำให้ผู้ร่วมประมูลส่วนใหญ่วิตกกังวลจนเกินเหตุ ว่าจะผิดต่อข้อกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าการกู้เงินในโครงการรับจำนำข้าวของกระทรวงการคลัง คงไม่ถึง 1.3 แสนล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งระบายข้าวและส่งเงินคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยจ่ายให้ชาวนาที่มีใบประทวนในโครงการรับจำนำข้าวบางส่วนแล้ว และยังเหลือค้างจ่ายอีกราว 1 แสนล้านบาท ก็คงต้องมาตกลงกับ ธ.ก.ส. ที่มีแผนจะออกพันธบัตรของธนาคารว่าจะระดมทุนเท่าไหร่ และ สบน. จะระดมทุนเท่าไหร่“ตอนนี้คงต้องสำรวจตลาดและกระแสก่อนว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร และควรจะระดมทุนผ่านรูปแบบไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด และมีต้นทุนต่ำที่สุดด้วย โดยคิดว่าสภาพคล่องในตลาดตอนนี้ที่อยู่ในระดับสูง ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดี และเชื่อว่าน่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน ซึ่งวัดจากก่อนหน้านี้ที่ สบน. ได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาล ก็มีคนสนใจเข้ามาประมูลสูงกว่าวงเงินที่เปิด 2-3 เท่า”น.ส. จุฬารัตน์ กล่าวอีกว่า ในส่วนแผนการออกพันธบัตรของ ธ.ก.ส. นั้น อาจจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการพอสมควร เนื่องจากธนาคารต้องมีการจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือมาจัดอันดับธนาคาร ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นเรื่องดี เพราะจะช่วยให้ ธ.ก.ส. ประหยัดเวลามากขั้นหากในอนาคตมีการระดมทุนในช่องทางอื่น ๆ อีก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สบน. เตรียมเปิดประมูลข้าวหลังสงกรานต์

Posts related