น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผย ขณะนี้ สบน.กำลังหารือกับสถาบันการเงิน เพื่อให้ปล่อยกู้กับโครงการรับจำนำข้าวอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจะปล่อยกู้ได้เมื่อไรนั้น ธนาคารพาณิชย์ของดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง เนื่องจากยังเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาถูกถอนเงินจากลูกค้าที่ไม่พอใจ รวมทั้ง อาจมีสหภาพและพนักงานบางส่วนไม่ต้องการให้ธนาคารปล่อยกู้ดังกล่าวทั้งนี้ การปล่อยกู้ให้โครงการรับจำนำข้าวมี 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ การกู้ใหม่ที่จะมาใช้หนี้จำนำข้าวที่รัฐบาลค้างจ่ายให้ชาวนาอีก 100,000 ล้านบาท ส่วนที่ 2 คือ การกู้เงินใหม่มาใช้หนี้เก่าของโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งส่วนนี้ไม่มีปัญหา เพราะอยู่ตามแผนการบริหารหนี้ถูกต้อง และเป็นการอนุมัติก่อนมีการยุบสภา ที่ผ่านมาได้กู้ใหม่เพื่อใช้หนี้เก่าไปแล้ว 100,000 ล้านบาท ยังเหลือการกู้อีก 20,000 ล้านบาท ที่อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างไรก็ตาม ช่วงที่ยังกู้เงินใหม่มาจ่ายจำนำข้าวไม่ได้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนารับบริจาค และรับฝากเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้ชาวนา รวมทั้ง ยังมีแหล่งเงินจากการกู้ยืมงบกลางเพิ่มเติมที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ รวมถึงการระบายข้าว ซึ่งที่ผ่านมาขายข้าวได้มากขึ้น ทำให้น่าจะมีเงินเพียงพอจ่ายหนี้จำนำข้าวที่ค้างอยู่ โดยที่ไม่ต้องกู้เงินใหม่จากธนาคารพาณิชย์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สบน.เร่งหารือแบงก์ปล่อยกู้จำนำข้าว

Posts related