น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ม.ค.57 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง อยู่ที่ 5.466 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 45.75%ของจีดีพี เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธ.ค.56 ที่ผ่านมา หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 16,270.83 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล 3.838 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,331.06 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1.090 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,383.15 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น รวมทั้ง การกู้เงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดซื้อเครื่องบิน โบอิ้ง 777 วงเงิน 108.21 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 4,845.06 ล้านบาท ขณะที่ หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ที่รัฐบาลค้ำประกัน 536,459.52 ล้านบาท ลดลง 443.38 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 834.69 ล้านบาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้ หนี้ของรับบาลที่กู้โดยตรงนั้น เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 1,331.06 ล้านบาท เนื่องจากหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1,050.20 ล้านบาท  จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่าง ๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น 655 ล้านบาท ขณะที่ หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 280 ล้านบาท ส่วนหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 10,000 ล้านบาท เนื่องจากการออกพันธบัตรเพื่อไปคืนเงินทดรองจ่ายที่ยืมจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ในส่วนของหนี้ต่างประเทศนั้น เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 1,521.98 ล้านบาท ส่วนหนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้น 1,615.31 ล้านบาท ขณะที่หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน ในส่วนของหนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 3,999.68 ล้านบาท จากการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่าง ๆ ส่วนหนี้ในประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,207.68ล้านบาท สำหรับ หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ในส่วนของหนี้ต่างประเทศ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 75 ล้านบาท ส่วนหนี้ในประเทศ ลดลง 367 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรชำระคืนต้นเงินตามสัญญาเงินกู้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สบน.แจงหนี้สาธารณะเดือน ม.ค.เพิ่ม

Posts related