สพธอ. จับมือ แซนส์ ดันคนไทยสู่หลักสูตรสกัดภัยไซเบอร์ระดับโลก ผสานความร่วมมือ 5 ข้อ หวังยกระดับความสามารถคนไทยให้เป็นผู้นำไซเบอร์ระดับภูมิภาค
  วันนี้ (21 ต.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ไทยเซิร์ท (ThaiCERT) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ เอ็มโอยู กับสถาบัน แซนส์ (SANS Institute) ซึ่งเป็นสถาบันอบรม ออกใบรับรอง และวิจัยระดับนานาชาติ ด้านความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ระดับสูง  โดยมีนายเมสัน บราวน์ ประธานและผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้ลงนาม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของชาติ
ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวได้มุ่งเน้นใน 5 เรื่อง คือ 1. ค้นหาผู้ที่มีความสามารถพื้นฐานและมีศักยภาพในการอบรมหลักสูตร 2.อบรมด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย และผ่านการรับรองว่าเชื่อถือได้ 3.คัดเลือกผู้ฝึกอบรมที่มีความสามารถและทักษะการสอนดีเลิศ 4.รับรองผู้เข้าอบรมว่าเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง โดยประเมินจากการลงมือปฏิบัติจริง และ 5.ตั้งกลุ่มผู้มีความสามารถที่จัดโปรแกรมอบรมได้ด้วยตนเองและพัฒนาให้มีความสามารถต่อไปได้ โดยสถาบันแซนส์มีหลักสูตรอบรมกว่า 50 หลักสูตรและมีใบรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ระดับสูงกว่า 25 ประเภท
"การรับมือภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนบุคคลากรและยกระดับความสามารถของบุคคลากรให้ทัดเทียมสากล เพราะปัจจุบันมีภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์จำนวนมาก นอกจากนี้ จากสถิติ เดือนมิ.ย.56 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับรองจากแซนส์ เป็นของสิงคโปร์ 375 คน มาเลเซีย 206 คน ขณะที่มีคนไทยได้รับเพียง 38 คน ซึ่งการร่วมมืออย่างจริงจังครั้งนี้จะกระตุ้นให้มีการเพิ่มของบุคลากรด้านนี้มากขึ้น" นางสุรางคณา กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : "สพธอ."ดันคนไทยผ่านหลักสูตรรับมือภัยไซเบอร์ระดับโลก

Posts related