นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 56 จะเติบโตได้เพียง 3% เท่านั้น จากเดิมที่คาดว่าเติบโตได้ที่ระดับ 3.8-4.3% หลังจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยที่เชื่อว่าตลอดทั้งปีมูลค่าการส่งออกจะไม่มีการขยายตัว นอกจากนี้การลงทุนในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการน้ำของรัฐ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ รวมถึงการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวหลังจากรัฐหมดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ที่สำคัญการผลิตรถยนต์ทั้งปีมีแนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมายของเอกชนที่กำหนดไว้ 2.5 ล้านคัน คงมีเพียงด้านการท่องเที่ยวเพียงสาขาเดียวที่ยังเติบโตต่อเนื่องโดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีจะเติบโตได้ที่ 17% โดยมีนักท่องเที่ยว 26.2 ล้านคน “ต้องยอมรับว่าการที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเติบโตได้ 3% นั้นถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำกว่าศักยภาพของเศรษฐกิจหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพราะถูกแรงกระทบจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นการปรับเข้าสู่ภาวะปกติจากที่ในปี 55 เศรษฐกิจเติบโตจากแรงกระตุ้นของภาครัฐจากมาตรการฟื้นฟูหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี 54 จึงทำให้เติบโตสูงมากที่ 6.4% ดังนั้นในปี 56 นี้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเต็มที่จึงต้องประคับประคองให้เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งตามปกติแล้วเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ที่ระดับ 4-5% แต่หากมีการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็จะทำให้เติบโตได้ที่ระดับ 5-6%” อย่างไรก็ตามในปี 57 เชื่อว่าสถานการณ์ดีขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวได้ที่ 3.5% รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามเป้าหมาย ที่คาดว่าลงทุนได้รวม 2.26 แสนล้านบาท และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่ำโดยอยู่ที่ 2.1-3.1% ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ที่ 4-5% ขณะที่มูลค่าการส่งออกจากที่ไม่ขยายตัวพลิกกลับมาขยายตัวได้ 7% เช่นเดียวกับการบริโภคของครัวเรือนที่น่าจะขยายตัวได้สูงถึง 2.7% รวมถึงการลงทุนโดยรวมที่ขยายตัวได้ 7.1% ส่วนเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ของปี 56 ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ 2.7% แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าในระดับ 2.9% เนื่องจากได้รับผลกระทบในหลายด้านโดยดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจลดลงทั้งการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคก่อสร้าง รวมถึงการส่งออกที่ลดลง 1.8% หรือแม้กระทั่งภาคเกษตรก็ลดลงแม้ว่าราคาสินค้าเกษตรจะขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีก็ตาม โดยมีเพียงภาคการท่องเที่ยวเท่านั้นที่ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องโดยมีนักท่องเที่ยว 6.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 26.1% มีรายรับประมาณ 3.2 แสนล้านบาท เมื่อรวมทั้ง 3 ไตรมาสแล้วพบว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ 3.7% ขณะที่การส่งออกขยายตัวได้ 0.2% ส่วนการใช้จ่ายครัวเรือนขยายตัว 1.9% การลงทุนขยายตัว 1.1 %

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สภาพัฒน์ฯ หั่นจีดีพีไทยปี 56 โตแค่ 3%

Posts related