“สมคิด”ชี้ประเทศไทยมีอาการเศรษฐกิจถดถอย จาก 4 เสาหลัก ทั้งการส่งออก การบริโภค การลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐ โดยต้องมีการเร่งปฎิรูปประเทศอย่างจริงจัง
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ประเทศไทยมีอาการเศรษฐกิจถดถอย จาก 4 เสาหลัก ทั้งการส่งออก การบริโภค การลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ทรุดลงพร้อมกัน ทำให้ในระยะสั้นภาพเศรษฐกิจไม่น่าจะฟื้นตัวได้ แม้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้ดี แต่คงไม่ยั้งยืนอย่างแน่นอน โดยต้องมีการเร่งปฎิรูปประเทศอย่างจริงจัง ทั้งปัญหาด้านโครงสร้าง การศึกษา การเกษตร และปัญหาความไม่แน่นอนจากการเมือง เพื่อไม่ให้ประเทศเกิดความเสื่อมถอย "ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยดีแค่เปลือก แต่ยังไม่สายเกินไปที่จะร่วมกันปฎิรูป ซึ่งต้องการออกมาเตือนภัยให้ผู้นำของประเทศทำงานอย่างจริงจัง เป็นตัวของตัวเองในการสั่งงานหรือเลือกคนมาทำงาน โดยให้มองผลประโยชน์ให้กับประเทศเป็นหลัก และนักการเมืองต้องมีจิตสำนึก รวมทั้ง ภาคเอกชนและประชาชน ต้องรวมพลังให้ประเทศสามารถเข้มแข็งต่อไปได้" ทั้งนี้รัฐบาลต้องเป็นแกนหลัก ทั้งปรับปรุงโครงสร้างการส่งออก ดูแลภาคการเกษตรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ถึงจะเกิดการบริโภคในประเทศ สร้างการเมืองให้มีความมั่นคง เพื่อให้นักลงทุนในประเทศและต่างชาติไม่มีความเสี่ยงที่จะเข้ามาลงทุน รวมทั้ง การใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องมีประสิทธิภาพให้มากขึ้น เพราะกำลังเกิดปัญหา โดยเฉพาะการขาดดุลการค้าของไทยอยู่ที่ 500,000 ล้านบาท และปลายปีจะสูงถึง 1 ล้านล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : "สมคิด"ชี้ไทยเศรษฐกิจถดถอย4เสาหลักทรุด

Posts related