นายสมชาติ สร้อยทอง อดีตอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นคำสั่งโยกย้ายของ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศรปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพาณิชย์โดยย้ายนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และแต่งตั้งให้นางดวงพร รอดพยาธิ์ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ไปรักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และโยกนายสมชาติสร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน ไปเป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ และให้นางจินตนาชัยยวรรณาการ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศไปรักษาการอธิบดีกรมการค้าภายในแทน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาปลัดพาณิชย์ได้แจ้งให้ทราบแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่โดยน่าจะกลับไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ คงไม่ใช่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เพราะตำแหน่งเต็มแล้ว “ยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ1 ปีที่ผ่านมา ได้ทุ่มเทการทำงานและทำหน้าที่อธิบดีกรมการค้าภายในอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับจำนำ การดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและไม่มีปัญหาการทุจริตใดๆ” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “สมชาติ”ยังไม่เห็นคำสั่งโยกย้าย

Posts related