นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.)  แทนชุดเก่าที่หมดวาระตั้งแต่เดือนมิ.ย. เพื่อเสนอให้ที่ประชุมครม.อนุมัติต่อไป โดยหลังจากตั้ง กมช. แล้ว จะเสนอให้ปรับปรุงมาตรฐานงานทั่วประเทศ ซึ่งในระยะต่อไปจะเสนอให้สมอ.รับผิดชอบในการออกใบรับรองมาตรฐานระบบงานทั้งหมด ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงต่างๆ  เนื่องจากขณะนี้มีความสับสนในการออกใบอนุญาตมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน “จากเดิมที่ทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ออกมาตรฐาน และตรวจสอบในขอบข่ายที่รับผิดชอบของหน่วยงานตัวเอง  เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จะรับรองในเรื่องมาตรฐานระบบซอฟแวร์ต่างๆ กระทรวงพลังงานจะรับผิดชอบมาตรฐานระบบงานไอเอสโอ 50001 ในธุรกิจพลังงาน ทำให้ขาดความสับสนในการขอมาตรฐานต่างๆ และต่อไปจะทำให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน โดยสมอ.จะดูมาตรฐาน แต่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบ”   สำหรับการตรวจจับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ได้เข้าไปตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 50 แห่ง ยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ส่วนการตรวจสอบร้านจัดจำหน่าย พบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน  20 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่มือถือ ไมโครเวฟ หม้อหุงข้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีนที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก. ที่กำหนดไว้ “กฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดในปัจจุบันมองว่ามีการลงโทษที่เบามากมีการปรับไม่เกิน 50,000 ล้านบาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ทำให้ผู้กระทำผิดไม่หลาบจำ แม้จะถูกจับกุมก็ยังคุ้มกับผลประโยชน์ที่ได้รับ จึงมีแนวคิดที่จะนำเสนอต่อรมว.อุตสาหกรรม เพื่อที่จะแก้ไขกฎหมายให้รุนแรงมากขึ้น” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สมอ.ชงให้ กมช.ออกใบอนุญาตทุกประเภท

Posts related